Gestawean banner Gestawean banner

Gestawean - produkce začíná při zapouštění

Gestawean, komplexní řešení pro prasnice, si klade za cíl zvýšit počet odstavených selat na prasnici za rok tím, že podporuje produkci správnou výživou od rané březosti až do doby bezprostředně po porodu.

Uvolnění potenciálu od počátku - RTM

Uvolnění potenciálu od počátku

Výživový oncept Gestawean podporuje prasnice při porodu zdravých, silných a vyrovnaných selat. Výsledky jsou významné, včetně zlepšení životních podmínek zvířat, snížení nákladů na pracovní sílu na farmě a vyšší ziskovosti.

Správná výživa prasnic je pro optimální produkci prasat zásadní, protože 50 % života prasat - během březosti a laktace - je přímo ovlivněno prasnicí. Gestawean nabízí specializovaná řešení založená na rozsáhlém výzkumu, jejichž cílem je poskytnout selatům lepší start do života.

 

Věda v pozadí

Dlouholetý výzkum společnosti Trouw Nutrition zahrnuje způsoby, jak podpořit celoživotní užitkovost selat, a to již od doby před narozením nebo dokonce ještě dříve. Naše nejnovější studie se soustředily na faktory přispívající k peripartálnímu syndromu prasnic, což je komplexní síť interakcí ovlivňujících prasnice a selata v období, které mohou ohrozit celoživotní užitkovost selat.  K peripartálnímu syndromu prasnic mohou vést dysfunkční vlastnosti, které se objevují během březosti, porodu a v období po zapuštění. Výsledkem výzkumu společnosti Trouw Nutrition je vědecké zaměření na čtyři parametry selat pozorovatelné při narození:

  1. narození živých;
  2. přiměřená porodní hmotnost;
  3. přiměřený příjem mleziva;
  4. přiměřená vitalita.

Tyto parametry společně poskytují informace pro nové přístupy k řešení peripartálního syndromu prasnic a jsou inspirací pro naše inovace Gestawean.

Věda v pozadí