NutriMix Exoti - systém a nový produkt

Akce pro zákazníky

Vážení chovatelé a obchodní partneři.

Rádi bychom Vás  informovali o novince v našem sortimentu v řadě NutriMix - NutriMix Exoti. Ve spolupráci s chovateli exotických ptáků a ZOO Zlín jsme vyvinuli nový minerální přípravek pro exotické a okrasné ptáky.

Tento produkt lze  použít samostatně nebo může být součástí krmného systému pro okrasné ptactvo. V kombinaci s dalšími produkty v jednotlivých fázích snáškového cyklu /nebo jiné fyziologické zátěže/ tvoří kompletní systém, který je nápomocný pro zvládnutí fáze přepeřování,  začátku snáškového cyklu, aj. 

Leták obsahujicí informace o produktu NutriMix Exoti a krmném systému pro okrasné ptactvo naleznete zde

Váš tým Trouw Nutrition Biofaktory 

21.04.2023