Vitamix – systém pro výživu prasnic a kanců

V našem systému Vitamix nabízíme produkty, které v kombinaci s odborným servisem podporují chovná prasata, která jsou základem pro úspěšnost celého chovu prasat. Nabízíme produkty na podporu reprodukce, zdraví, končetin i doplňková krmiva a premixy.   

 

 • Vitamix FLUSH

Pro rychlý nástup říje a maximální ovulaci

 • Vitamix FERTI

Pro snížení embryonální mortality a zvýšení počtu i kvality novorozených selat

 • Vitamix NATAL

Pro optimální výživu prasnic v období porodu

 • Vitamix PK

Pro základní podporu reprodukce u chovných prasat

 • Vitamix OS

Pro podporu pohybového aparátu

 • VITAMIX SE

Proti náhlým úhynům prasnic, prevence endokrinních poruch, podpora srdce, cév i pohlavní aktivity

 • Vitamix AS

Univerzální antistresový přípravek. Působí příznivě při snižování dopadů tepelného stresu, při transportu, míchání skupin, kanibalismu i jiných typů stresové zátěže.

 • AMINOSOL

Podpora organismu a růstu při sníženém příjmu krmiva v laktaci a regeneraci

 • SUPERVIT S

Vodorozpustný komplexní vitaminový přípravek pro podporu zdraví a imunity

 • C-COMPOSITUM 25/50

Vodorozpustný koncentrát vitaminu C, který lze rychle a cíleně použít jako základní a nejlevnější podporu zdraví a imunity

 • B-COMPOSITUM

Při poruchách kůže, reprodukce a léčbě antibiotiky

 • Kombisol PLUS

Proti dehydrataci prasnic a přípravě posilujícího roztoku při zátěžích a stresech, jako jsou vysoké teploty, výkyvy počasí, přesuny atd.

 • Vitamix PlayPig

Nutriční hračka proti kanibalismu a nekrózám uší

Další informace naleznete na našich webových stránkách v části Dokumenty ke stažení, kdy jednotlivé úkony a použití produktů jsou uvedeny v katalozích Výživa prasnic pro budoucnost a Krmení prasnic v období porodu