Sustainability Sustainability

Trvalá udržitelnost

Společnost Trouw Nutrition, jako součást společnosti Nutreco, dlouhodobě pracuje na budování udržitelnějšího potravinového systému a usiluje o naplnění svého poslání Feeding the Future. 

Na naší cestě

Chcete-li se dozvědět více o našich úspěších v oblasti udržitelnosti za posledních pět let, přečtěte si naše výroční zprávy o udržitelnosti. Prostřednictvím naší mateřské společnosti Nutreco zveřejňujeme samostatné zprávy o udržitelnosti od roku 2000. Můžete se v nich dočíst o tom, jak vytváříme hodnoty a řešíme problémy v celém dodavatelském řetězci, jakého pokroku jsme dosáhli v našich klíčových ukazatelích a jak spolupracujeme s našimi zainteresovanými stranami na vytváření lepšího světa pro naše zaměstnance, zákazníky a dodavatele.

Sustainability Report 2020Sustainability Report 2019Sustainability Report 2018

Sustainability Report 2017Sustainability Report 2016

Zpráva o udržitelnosti

Slovo generálního ředitele společnosti Nutreco, Roba Koremanse a ředitele pro udržitelnost, José Villalóna.

V konečném důsledku hledáme lepší rovnováhu mezi námi a planetou.
José Villalon – Director of Sustainability, Nutreco

Kodex chování a plán 2025

Kodex chování dodavatele

Kodex chování obchodního partnera

Zavázali jsme se, že všechny naše suroviny budeme získávat udržitelným způsobem. Zároveň očekáváme, že naši partneři v dodavatelském řetězci budou dodržovat stejné standardy. Proto je žádáme, aby podepsali a souhlasili s dodržováním našeho "Kodexu chování obchodních partnerů". Tento kodex již podepsalo celkem 300 našich největších dodavatelů a obchodních partnerů, kteří představují 90 % našich vstupů na úseku produkce.

Kodex chování (anglická verze)

Plán rozvoje 2025

Naše nejnovější strategie - Plán udržitelného rozvoje 2025

Poté, co jsme v loňském roce dosáhli konce naší strategie udržitelnosti Vision 2020, stanovili jsme si další cíl - RoadMap 2025, která stanovuje naši strategii udržitelnosti na příštích pět let. Tvorbu této "cestovní mapy" jsme na každém kroku konzultovali s našimi zúčastněnými stranami, abychom zajistili, že zohledníme jejich obavy, stanovili si jasné priority a cíle.

Plán rozvoje  2025