Dodavatelé surovin a výrobci směsí

Bezpečné suroviny jsou předpokladem pro kvalitní krmivo, které přispívá ke zdraví a užitkovosti zvířat. Témata, jako je změna klimatu, zvýšené povědomí veřejnosti o bezpečnosti krmiv, potřeba omezit plýtvání sklizenými plodinami, navíc vyžadují, aby obchodníci se surovinami a zpracovatelé definovali strategii řízení rizik, která mohou ovlivnit nutriční hodnotu a kvalitu krmných surovin.

Hygiena a kvalita surovin

Hygiena a kvalita surovin

Základem pro výrobu bezpečných krmiv a v důsledku i bezpečných potravin jsou kvalitní suroviny. Problémů je celá řada, od plísní, které produkují mykotoxiny, až po kvasinky a enterobakterie, jako je salmonela. Tyto mikroorganismy spotřebovávají cenné složky krmiva, což vede ke snížení nutriční hodnoty a celkové kvality. 

V celém výrobním řetězci jsou suroviny vystaveny mnoha faktorům, které se mohou podílet na zhoršování kvality. Plodiny na poli jsou vystaveny plísním, které mohou vést k přítomnosti mykotoxinů již v době sklizně. Poté jsou povětrnostní podmínky, manipulace a přeprava těmi momenty, které mohou mikroorganismy využít, spotřebovat živiny a zhoršit kvalitu krmiva.

Problémy vznikají zejména při dlouhodobé přepravě krmných surovin po celém světě nebo při jejich dlouhodobém skladování. Jmenujme alespoň některé z nich: suroviny podléhají kolísání teplot, vlhkosti a mohou být vystaveny vnějším vlivům, jako je ptačí trus nebo kontakt s kontaminovanými materiály ve skladovacích prostorách.

Čtěte více

Řešení

Podívejte se na náš dostupný program, který pomáhá udržet kvalitu použitých surovin.