Welcome to NutriOpt Welcome to NutriOpt

Optimální užitkovost zvířat a NutriOpt

Zemědělství se mění. Společnosti se stále více rozrůstají a profesionalizují a zároveň na svých trzích zaznamenávají rostoucí poptávku po udržitelnosti, dobrých životních podmínkách a transparentnosti. Úspěch v tomto prostředí je definován tím, že jsou inovativní, myslí na budoucnost a reagují na změny na trhu.

Věříme, že zemědělci potřebují lepší řešení a služby, aby mohli úspěšně podnikat. Od akčních analýz a poznatků až po strategie krmení a nejmodernější modelování pro optimální užitkovost zvířat a obchodní výsledky.

Objevte servis a řešení

NutriOpt

NutriOpt je komplex integrovaných řešení a služeb, které mohou využívat chovatelé, krmivářské podniky, integrátoři a poradci po celém světě. Díky praktickému a na míru šitému přístupu NutriOpt se zvyšuje užitkovost zvířat a obchodní bilance.
Proč NutriOpt?

Proč NutriOpt?

Využívání elektronických řešení a služeb může chovatelům stále častěji pomáhat ve zvýšení efektivity. Na základě poznatků od zákazníků z celého světa přinášíme širokou škálu snadno použitelných služeb založených na datech. Využíváme k tomu naše odborné znalosti, špičkové světové výzkumné a vývojové kapacity a produktové portfolio. Naši zákazníci tak mohou s jistotou řídit své podnikání.

Co je NutriOpt?

NutriOpt je komplex integrovaných řešení a služeb, které chovatelům pomáhají s výživovými znalostmi, lepší výživou zvířat a jejich stálou optimální užitkovostí. S více než 15 dostupnými službami podporujeme chovatele v optimální užitkovosti zvířat a obchodním úspěchu. Uživatelsky přívětivý portál MyNutriOpt poskytuje rychlý přístup k vybraným službám NutriOpt.

Mezi mnoha úkoly, které NutriOpt umožňuje, jsou: prohlížení a export výsledků testů naskenovaných vzorků krmiv, výpočet nejlepšího výsledku pro různé scénáře na farmě prasat a optimalizace složení krmiva pro brojlery.

Co je NutriOpt?
NutriOpt pro vás

NutriOpt pro vás

Služby NutriOpt jsou určeny chovatelům, výrobcům krmiv, integrátorům a výživovým poradcům pro prasata, nosnice, brojlery, dojnice a masný skot. Budete mít možnost napojení na naše odborné znalosti, přední světové výzkumné a vývojové kapacity, nutriční databázi a produktové portfolio. Být součástí globální sítě NutriOpt vám přináší podporu přesahující pouhou intuici při každodenním rozhodování.

NutriOpt v praxi

Náš praktický přístup začíná znalostí kvality a výživové hodnoty krmiv a surovin. Pomocí naší stěžejní přenosné služby NutriOpt On-site Adviser mohou chovatelé kdykoli a kdekoli skenovat vzorky surovin a výsledky obdržet během několika sekund na svůj telefon nebo počítač. Na základě těchto využitelných poznatků poskytujeme optimální krmné strategie nebo modelování založené na datech pro optimální užitkovost, a to vše na základě našich světových výzkumných a vývojových kapacit.

Jste připraveni připojit se k digitální revoluci?

NutriOpt v praxi
NutriOpt nabízí skutečně revoluční přístup k lepšímu a přesnějšímu krmení zvířat. Naším cílem je snížit náklady na krmivo a zároveň pomoci produkovat zdravější a užitkovější zvířata.
Casper Niesink - Global Director NutriOpt

Zlepšete své podnikání na základě nejnovějších technologií

NutriOpt pro prasata

NutriOpt pro prasata

Pomáháme chovatelům prasat s podrobnými informacemi o výživě a podporujeme rozhodování chovatelů prasat s cílem optimalizovat náklady a užitkovost zvířat.

NutriOpt pro nosnice

NutriOpt pro nosnice

Chovatele nosnic podporujeme širokou škálou krmných strategií, které optimalizují náklady na krmivo.

NutriOpt pro brojlery

NutriOpt pro brojlery

Podporujeme chovatele brojlerů pomocí našeho modelování pro optimální produkci a obchodní úspěch.

NutriOpt for dojnice

NutriOpt for dojnice

Poskytujeme podrobné informace o výživě a praktické poznatky, které výrobcům pomáhají optimalizovat náklady a užitkovost.

NutriOpt pro výkrm skotu

NutriOpt pro výkrm skotu

Pomáháme producentům hovězího masa tím, že podporujeme maximální růst, vysoce kvalitní produkci a zdraví zvířat.