duotone image piglets duotone image piglets

Jak úspěšně chovat vysoce produkční prasnice

Ve srovnání se stavem před dvěma desetiletími produkují současné prasnice v jednom vrhu o 20 % více selat.  Tato zvýšená produktivita s sebou přináší vlastní řadu výzev. Ve společnosti Trouw Nutrition jsme odhodláni pomáhat chovatelům zvládat obrovský potenciál rostoucí produktivity a zároveň zajistit, že se budeme soustřeďovat i na kvalitu vrhů a dobré životní podmínky zvířat. Podle našich zkušeností se nejlepších výsledků dosahuje, když jsou výživa, chov a zdravotní stav řízeny společně.

Přehled obsahu

Reprodukční ukazatele a laktace

Reprodukční ukazatele a laktace

Intenzita produkce se měří množstvím a kvalitou narozených selat.  Efektivní využití živin na podporu březosti, produkci mleziva a mléka je proto pro dosažení vysoké užitkovosti zásadní.  Faktory, jako jsou schopnost příjmu potravy, poruchy trávení, řízení umělé inseminace (AI) a stres (z vysoké teploty), to vše může ovlivnit efektivitu produkce.

Čtěte více

Kvalita krmiva a příjem vody

Kvalita krmiva a příjem vody

S vodou, jako jedním z nejdůležitějších prvků života, je třeba samozřejmě hospodařit starostlivě i s ohledem na produktivitu a finanční výsledky. Management výživy také hraje klíčovou roli při produkci zdravých a reprodukčně schopných prasnic.  Individuální krmení založené na paritě, kondici a fázi březosti/laktace, zajišťuje prasnicím optimální výživu na základě jejich momentálních potřeb.

Čtěte více

Snižování mikrobiální rezistence v chovu prasnic
Snižování mikrobiální rezistence

Všichni musíme přispívat k zvyšování bezpečnosti lidí a zvířat podporou snižování mikrobiální rezistence (AMR). Na podporu provozů při zavádění strategií snižováním antimikrobiálních látek v produkci prasat, vyvinula společnost Trouw Nutrition ucelený program Snižování antibiotik pro management výživy, chovu a zdravotního stavu při dosažení vytyčených cílů.

Čtěte více

Kontrola výskytu salmonel  v chovu prasnic

Kontrola výskytu salmonelózy 

Přítomnost infekce Salmonella ovlivňuje užitkovost, zdraví zvířat a také bezpečnost potravin. Ačkoli jsou sérotypy většinou asymptomatické, některé způsobují onemocnění, které se obvykle projevují jako septikémie a/nebo enterokolitida. Nakažené prasnice během reprodukčního cyklu vylučují a přenášejí salmonelu na selata, což umožňuje,aby infekce zůstala ve vrhu. Přizpůsobený, integrovaný přístup může chránit a posílit zvířata proti kolonizaci a invazi salmonelou a pomoci snížit její horizontální a vertikální přenos.

Minerální optimalizace

Mineralní optimalizace

Stopové mikroprvky jako zinek, měď a mangan hrají zásadní roli ve všech fázích reprodukčního cyklu prasnice. Tyto minerály podporují řadu základních funkcí ve fyziologii, včetně užitkovosti, imunitní reakce a zdraví. Zásobení v nesprávné formě a množství může vést ke snížené reakci na zdraví prasnice i selat, menší celkové velikosti vrhu, nižší hmotnosti selat při odstavu a potenciálně zvýšenému riziku předčasné brakace. Vyzýváme proto chovatele prasat a odborníky na výživu, aby spolupracovali na zajištěné nákladově efektivních zdrojů stopových minerálů, které budou schopny trvale uspokojovat potřeby zvířat.

 

Kvalitní management chovu prasnic kombinuje zdravotní opatření, optimalizované diety a řádné vedení vlastního chovu.
Peter Smid – Global Programme Manager Health Feed Additives

Kontaktujte nás

Chcete získat další informace? Obraťte se na nás!