duotone image piglets duotone image piglets

Výživa v raném věku je klíčová pro využití potenciálu selat

Dobrý start selat je zásadní, jak dokazuje silný vztah mezi optimální výživou po narození a celoživotním zdravím i užitkovostí. Prvních 70 dní v životě selete, kam patří i náročné období kolem odstavu, je klíčových pro realizaci genetického potenciálu.

Tepelný stres v odchovech selat

Kojená selata samotná trpí tepelným stresem nejméně ze všech kategorií prasat, naopak vyšší teplotu prostředí potřebují. Tepelný stres prasnice však snižuje množství živin dostupných pro selata z mléka, proto je velmi důležité podpořit co nejvíce mléčnost prasnic. Kvalitní příkrm může pomoci selatům kompenzovat nižší příjem živin a značně snížit až eliminovat negativní dopady vysokých teplot. Proto se v letních měsících nejvíce vyplatí precizní management příkrmu sajících selat a ty nejkvalitnější krmiva od mléčného příkrmu až po suché krmivo typu prestartér a startér.

Snížení použití antibiotik

V roce 2022 došlo v EU k zákazu použití farmakologických dávek zinku, které byly používány ke snížení podstavových průjmů selat a zvýšení užitkovosti. Proto je nutné se mnohem více zaměřit na zdraví v chovu a s použitím bezpečnějších živin pro podporu zdraví a vývoje selat překonat imunitní propad v období odstavu. Náš program pro snížení použití antibiotik napomáhá chovatelům snižovat použití antibiotik bez poklesu produktivity.

Více o našem programu pro snížení antibiotik 

Čtěte více

Vysoce-užitková selata

Víte, že správná výživa je důležitá pro užitkovost selat i fakt, že krmivo je největším nákladem chovu. Z tohoto důvodu je nutné zajistit, aby z Vašich selat vyrostla zdravá a výkonná prasata. Proto je důležité zajistit jim v krmivu dodat dostatek stravitelných živin. To je obzvláště důležité hned po odstavu, kdy se selata výrazně mění.

Čtěte více

Řízení  příjmu krmiva a vody pro selata

Zajištění příjmu krmiva a vody pro selata

Aby selata, jejichž tělo se při narození skládá z 80 % z vody, prospívala, potřebují neomezený přístup k čisté čerstvé vodě a také ke kvalitnímu krmivu. Dobrá péče od počátku přináší výhody pro chovatele i zvířata. Tento stav vede ke dlouhodobému zlepšování užitkovosti i rentability.

Čtěte více

Mikrobiální rezistence

Mikrobiální rezistence 

Mikrobiální rezistence (AMR) ovlivňuje užitkovost, zdraví zvířat a bezpečnost potravin – proto je důležité začít ji kontrolovat v produkčním řetězci co nejdříve. Společnost Trouw Nutrition proto vyvinula plně integrovaný program AMR založený na managmentu krmiv, chovu a péči o zdraví při zachování užitkovosti. 

Čtěte více

Tlumení salmonel u selat

Tlumení salmonel u selat

Infekce salmonelou jsou u prasat většinou asymptomatické, mohou však způsobovat onemocnění s projevem septikémie a/nebo enterokolitidy.  Zejména při a po odstavu jsou selata velmi náchylná k nákaze salmonelou. Salmonelóza má v konečném důsledku vliv nejen na zdraví zvířat, ale má také důsledky pro lidské zdraví – proto je důležité začít s její kontrolou v produkčním řetězci co nejdříve. Individuálně uzpůsobený integrovaný přístup může ochránit a posílit zvířata proti kolonizaci a invazi salmonely a může snížit její horizontální přenos.

Optimalizace minerálních látek ve výživě selat

Optimalizace minerálních látek ve výživě selat

Pro vývoj a metabolismus selat jsou nezbytné stopové minerály, jako jsou zinek, měď a mangan. Podporují řadu základních funkcí, včetně růstu, imunitních reakcí a celkového zdravotního stavu. Pokud jsou však podávány v nesprávné formě a množství, může to mít negativní dopad na užitkovost selat, snížený příjem krmiva, přírůstek tělesné hmotnosti a vést k nižší hmotnosti při odstavu i vyšším úhynům. Snažíme se tedy přesvědčit chovatele, aby ve spolupráci s odborníky na výživu používali efektivní, ale cenově akceptovatelné zdroje mikro prvků, které naplní potřeby zvířat.

Velkou pozorností managementu odstavu a používáním komplexního přístupu, který integruje výživu, management farmy a zdraví, lze snížit jakékoli negativní dopady odstavu na zdraví a užitkovost selat.
Peter Smid – Global Programme Manager Health Feed Additives

Související články

The role of lactose in weanling pig nutrition: a literature and meta-analysis review

Swine
Lactose plays a crucial role in the growth performance of pigs at weaning because it is a palatable and easily digestible energy source that eases the transition from milk to solid feed. However, the digestibility of lactose declines after weaning due to a reduction in endogenous lactase activity in piglets. As a result, some lactose may be fermented in the gastrointestinal tract of pigs. Fermentation of lactose by intestinal microbiota yields lactic acid and volatile fatty acids, which may positively regulate the intestinal environment and microbiome, resulting in improved gastrointestinal health of weanling pigs. We hypothesize that the prebiotic effect of lactose may play a larger role in weanling pig nutrition as the global feed industry strives to reduce antibiotic usage and pharmacological levels of zinc oxide and supra-nutritional levels of copper. Evidence presented in this review indicates that high dietary lactose improves growth performance of piglets, as well as the growth of beneficial bacteria, particularly Lactobacillus, with the positive effects being more pronounced in the first 2 weeks after weaning. However, the risk of post-weaning diarrhea may increase as pigs get older due to reduced lactase activity, high dietary lactose concentrations, and larger feed intakes, all of which may lead to excessive lactose fermentation in the intestine of the pig. Therefore, dietary lactose levels exert different effects on growth performance and gastrointestinal physiological functions in different feeding phases of weanling pigs. However, no formal recommendation of lactose for weanling pigs has been reported. A meta-analysis approach was used to determine that diets fed to swine should include 20%, 15%, and 0 lactose from d 0–7, d 7–14, and d 14–35 post-weaning, respectively. However, sustainable swine production demands that economics must also be taken into account as lactose and lactose containing ingredients are expensive. Therefore, alternatives to lactose, so called “lactose equivalents” have also been studied in an effort to decrease feed cost while maintaining piglet performance with lower dietary lactose inclusions. In summary, the present review investigated dose-response effects of dietary lactose supplementation to exert positive responses and begin to elucidate its mechanisms of action in post-weaning pig diets. The results may help to replace some or all lactose in the diet of weanling pigs, while improving production economics given the high cost of lactose and availability in some swine production markets.
podle Zhao J. na 10.01.2021
Čtěte více

Fibre supplementation to pre-weaning piglet diets did not improve the resilience towards a post-weaning enterotoxigenic E. coli challenge

Swine
Dietary fibre (DF) is implicated in gastrointestinal health of weaned piglets, either through its physiochemical properties, through modulation of gut microbiota and (or) improved gut integrity. We aimed to study the effect of DF enriched supplemental diets fed to suckling piglets ('creep feed') on health and performance after weaning when challenged with an enterotoxigenic E. coli (ETEC). Seventy-two piglets originating from 28 litters had been fed four creep diets, that is a low-fibre control (CON); a diet containing 2% long-chain arabinoxylans from wheat (lc-AXOS) or 5% purified cellulose (CELL) or a diet containing the high fermentable and the low-fermentable fibre source (i.e. 2% lc-AXOS and 5% CELL). Upon weaning, piglets were individually housed and all fed the same diet. On days 7, 8 and 9, animals received an oral dose of ETEC (5 ml containing 107 to 108 CFU/ml). Besides growth performance, faecal and skin scores were recorded daily. Gut permeability was assessed by urinary excretion of Co-EDTA prior and post-ETEC challenge. Repeated measures in time were statistically evaluated with generalized linear mixed models. We used a binominal distribution for evaluating the faecal and skin scores. Feed intake and body weight gain did not differ between treatments (p > .05). Piglets on CELL decreased gain:feed ratio in week 2 + 3 week compared to CON (p = .035). Prior to ETEC challenge, gut permeability tended to increase for lc-AXOS (p = .092). Moreover, lc-AXOS as main effect increased intestinal permeability before ETEC challenge (p = .013), whereas the low-fermentable fibre lead to elevated intestinal permeability after ETEC challenge (p = .014). The incidence of diarrhoea was higher for lc-AXOS + CELL compared with lc-AXOS (p = .036), while skin condition was unaffected. In conclusion, neither the high fermentable nor the low-fermentable fibre source improved post-weaning growth or gastrointestinal health of the piglets.
podle H. van Hees na 25.11.2020
Čtěte více

Impact of Yeast-Derived β-Glucans on the Porcine Gut Microbiota and Immune System in Early Life

Swine
Piglets are susceptible to infections in early life and around weaning due to rapid environmental and dietary changes. A compelling target to improve pig health in early life is diet, as it constitutes a pivotal determinant of gut microbial colonization and maturation of the host’s immune system. In the present study, we investigated how supplementation of yeast-derived β-glucans affects the gut microbiota and immune function pre- and post-weaning, and how these complex systems develop over time. From day two after birth until two weeks after weaning, piglets received yeast-derived β-glucans or a control treatment orally and were subsequently vaccinated against Salmonella Typhimurium. Faeces, digesta, blood, and tissue samples were collected to study gut microbiota composition and immune function. Overall, yeast-derived β-glucans did not affect the vaccination response, and only modest effects on faecal microbiota composition and immune parameters were observed, primarily before weaning. This study demonstrates that the pre-weaning period offers a ‘window of opportunity’ to alter the gut microbiota and immune system through diet. However, the observed changes were modest, and any long-lasting effects of yeast-derived β-glucans remain to be elucidated.
podle H. de Vries na 12.10.2020
Čtěte více

Kontatujte nás

Chcete získat další informace? Obraťte se na nás!