LifeStart

Celosvětově je produkce zvířat o 30 až 40 % nižší, než je jejich genetický potenciál. Způsob, jakým je se zvířetem během prvních týdnů života zacházeno, má zásadní a dlouhodobý vliv na jeho zdraví a schopnost plně rozvinout svůj potenciál. V kritických přechodných obdobích - jako je odstav, reprodukční období a přemístění do jiného prostředí - jsou mladá nebo březí zvířata obzvláště citlivá na okolní podmínky. Investice do mladých zvířat a do období před porodem pomáhají maximalizovat jejich potenciál, což chovatelům umožňuje dosáhnout co nejvyššího finančního výsledku, podporuje udržitelné zemědělství a pomáhá nám uživit rostoucí populaci.

Dojnice

Udržitelná výživa rostoucí světové populace vyžaduje plné využití potenciálu všech našich zdrojů. Pro dojnice to znamená optimalizovat jejich denní produkci mléka. Vědecky podložený program LifeStart společnosti Trouw Nutrition se zaměřuje na metabolické programování během kritických prvních týdnů a měsíců života dojnic, aby byl zajištěn správný vývoj v produktivní dojnici.

Masný skot

Masný skot

První období života je kritickou fází, během níž telata čelí mnoha výzvám, ale chovatelé mají první a nejdůležitější příležitost zavést správnou péči a management, aby plně využili potenciál zvířete a podpořili jeho budoucí vývoj. Programy a řešení společnosti Trouw Nutrition zajistí vašim zvířatům ten nejlepší start do života.

Nosnice

Všude na světě podléhá produkce genetickému potenciálu. Na základě dlouholetých výzkumů však víme, že způsob, jakým se s nosnicemi zachází během prvních dnů života, zásadně ovlivňuje jejich zdraví a dlouhodobou schopnost plně rozvinout svůj produkční potenciál.

Toto období je klíčové, protože čím déle trvá /než kuřata dostanou první krmivo a vodu/, tím nižší je jejich růst a tím vyšší je úmrtnost. Investice do správného řízení výživy pomocí přístupu LifeStart společnosti Trouw Nutrition pro mladá zvířata může výrazně maximalizovat jejich celoživotní potenciál. 

Nosnice
Výkrmová kuřata

Výkrmová kuřata

Způsob, jakým je s jednodenním kuřátkem zacházeno během prvních dnů života, má vliv na jeho zdraví a je klíčem k jeho plnému růstu.

Toto období je klíčové, protože čím déle trvá /než mláďata dostanou první krmivo a vodu/, tím nižší je jejich růst a tím vyšší je úmrtnost. Investice do správného řízení výživy mladých zvířat může výrazně maximalizovat jejich celoživotní produkci. Produkty ChickCare společnosti Trouw Nutrition, podpořené naším rozsáhlým výzkumem LifeStart, nabízejí řešení, která realizuje potenciál brojlerů v těchto kritických prvních dnech života. 

Prasata

Raná fáze života prasat může být pro chovatele stresujícím obdobím. Toto období však nabízí pozoruhodnou příležitost k optimalizaci celoživotního potenciálu zvířat. Prvních 70 dní života - od inseminace až po období odchovu - vytváří základ pro zdraví, růst a užitkovost zvířete po celý jeho život. Navzdory slibným možnostem, které tato raná fáze života skýtá, se v odvětví nepodařilo vytvořit ucelený, integrovaný přístup podložený vědeckými poznatky.

Společnost Trouw Nutrition se chystá změnit situaci díky LifeStart, integrovanému přístupu k využití rané fáze života prasat, jehož cílem je dosáhnout plného zdravotního, růstového a užitkového potenciálu. LifeStart je založen na desetiletích výzkumu, hlubokých investicích do vědy a spolupráci s předními světovými autoritami v oblasti zdraví a užitkovosti prasat.

Na základě rozsáhlého vědeckého a aplikovaného výzkumu společnosti LifeStart nabízejí produkty značek Milkiwean společnosti Trouw Nutrition řešení, která realizují potenciál zvířat. 

Prasata