Our Organisation Our Organisation

Referenční provozy & produkty

Spolupráce s vámi nás samozřejmě velice těší a jsme rádi, že můžeme touto cestou některé reference a úspěchy sdílet. Proto jsme pro vás vybrali několik příkladů spolupráce s našimi zákazníky.

Třeba bude pro vás  inspirací.. 

Váš tým Trouw Nutrition Biofaktory

Rodinná farma Herot

Rodinná farma Herot

Jaká je historie Vaší farmy?

Rod Herotů zde hospodaří už 300 let. Po revoluci se obnovilo soukromé zemědělství, vše byl prodej ze dvora. Od roku 2007 dodáváme do mlékárny a pro prodej ze dvora slouží automat na mléko.

Jaká chováte zvířata a kolik ks?

80 dojnic

Více informací zde

Družstvo Zagra Kyjovice

Jaká je historie Vaší farmy? 

Farmu převzali současní majitelé bratři Tvarůžkovi v roce 2010, jejichž rod sahá až do roku 1760. Rodina vytrvale soukromě hospodařila i v době před revolucí s 15 dojnicemi a na 20 ha, kdy jim tehdejší režim různě práci komplikoval, třeba odebráním 8 ha a několika kusů dojnic. V posledních 10 letech došlo v Zagře k velkým investicím a modernizacím, které vedly ke zvýšení komfortu dojnic, lepší užitkovosti a produktivitě.

Jaká chováte zvířata a kolik ks?

300 dojnic, stádo je složeno z 87 % holštýnským plemenem a z 13 % plemenem ČESTR.

Více informací zde