Přehled druhů a odvětví

V Trouw Nutrition poskytujeme služby zákazníkům z různých odvětví. Níže vyberte příslušný sektor a zobrazí se seznam možností, ve kterých můžeme s vámi spolupracovat.

Prasata

Prasnice
Selata
Předvýkrm a výkrm

Drůbež

Nosnice
Brojleři

Výkrm skotu

Telata
Odchov telat
Výkrm skotu

Dojnice

Telata
Dojnice

Ostatní odvětví

Dodavatelé surovin a výrobci směsí
Výrobny krmných směsí
Zpracovatelé vedlejších potravinářských produktů