Grower-finisher Performance Grower-finisher Performance

Dosažení optimální užitkovosti

Optimální produkce je dosaženo, když zvíře dosáhne vysoké úrovně užitkovosti a efektivity krmiva při zachování příznivého zdravotního stavu. Důležitým faktorem pro dosažení optimální užitkovosti je proto zajištění účinné metabolizace živin a jejich přizpůsobení s minimálními ztrátami.

Zlepšení produkce a účinnosti krmiv

Zlepšení produkce a účinnosti krmiv

Náklady na krmiva se významně podílejí na celkových nákladech na produkci vepřového masa. Z tohoto důvodu je důležité, aby chovatelé efektivně využívali živiny v krmivech a vkládali je spíše do užitkovosti, než do obranných mechanismů proti onemocněním. Optimalizace zdraví střev je klíčem k rentabilitě, protože během zdravotních problémů jsou živiny přesměrovány z růstu a vývoje na jiné metabolické požadavky. Je tedy důležité, aby se management předvýkrmu a výkrmu prasat zaměřil na dosažení nejvyšší možné úrovně produkce a účinnosti krmiva při zachování optimálního zdravotního stavu zvířete.

Podpora rovnoměrného růstu a uniformity 

Podpora rovnoměrného růstu a uniformity 

Podíl jatečně upravených těl v požadovaném hmotnostním rozmezí je pro zpracovatele velmi důležitým ukazatelem. Doporučujeme zavést dietetická opatření, která stimulují růst zvířat s nízkou hmotností a v konečném důsledku dosáhnou lepší uniformity.

Jatečně opracovaná těla prasat a kvalita masa

Kvalita jatečného těla a masa prasat

Moderní genetika prasat je šlechtěna na tvorbu libového masa, protože na mnoha trzích je vysoce ceněno libové maso s vysokým obsahem bílkovin. Růstu libového masa (ukládání bílkovin) lze dosáhnout pouze tehdy, když je výživa prasat sestavena z dostatečného množství aminokyselin a energie. Kvalitu jatečně upraveného těla a masa ovlivňuje i několik dalších faktorů, včetně vizuálního vzhledu, pH, schopnosti zadržovat vodu i hmotnosti jednotlivých částí.

 

„Při zhoršeném zdravotním stavu zvířat se podstatná část energie spotřebovává na zvládnutí problémů. Podle nejnovějších výzkumů se tím se snižuje efektivita trávení bílkovin.“
Peter Smid – Global Programme Manager Health Feed Additives

Naše nabídka pro zlepšení užitkovosti v předvýkrmu a výkrmu

Program efektivity produkce prasat

Program efektivity produkce prasat

Program efektivity produkce podporuje zvířata v dosažení nejvyšší možné úrovně užitkovosti a efektivity krmení při zachování odpovídajícího zdravotního stavu.

Čtěte více

NutriOpt Optimal Performance (Swine Model)

NutriOpt Optimal Performance (Swine Model)

Lepší predikce užitkovosti stáda a výpočet ekonomických dopadů  krmných strategií.

Čtěte více