Managing feed and water for grower-finishers Managing feed and water for grower-finishers

Podpora managementu krmení a napájení

Efektivní podpora managementu krmení a napájení je zásadním předpokladem pro úspěšný předvýkrm a výkrm prasat. Tělo prasete ve výkrmu tvoří 50 % vody, přičemž krmivo zůstává největší položkou výrobních nákladů. Podíl těchto nákladů vyzdvihuje potřebu tvorby postupů, které pomohou chovatelům prasat co nejefektivněji pracovat s vodou a krmivem. 

Zajištění kvalitních surovin

Zajištění kvalitních surovin

V dnešním globálním a vysoce komplexním potravinovém řetězci se vyskytuje mnoho potenciálních rizik pro kvalitu a bezpečnost potravin. Klíčovou roli při zajišťování důvěry v celém řetězci (od krmných surovin až po supermarkety) hrají výrobci krmiv. Úspěch každé nutriční strategie začíná kvalitou surovin. Společnost Trouw Nutrition nabízí digitální platformu NutriOpt, která podporuje přesnost ve výživě pro dosažení optimální užitkovosti zvířat a ekonomických výsledků. Náš program Selko Feed Safety řeší problémy zaměřené na eliminaci plísní a kontrolu vlhkosti, enterobakterií, kvasinek i mykotoxinů.

Efektivní řízení příjmu krmiva

Efektivní řízení příjmu krmiva

Profitabilita výroby vepřového masa je ovlivněna řadou faktorů, jako jsou dostupnost surovin, příjem krmiva, tržní ceny surovin a masa. Důkladná pozornost, programy výživy a vlastní krmnení přinášejí ekonomické výhody, protože v předvýkrmu a výkrmu představuje krmivo nejvyšší náklady. Řídit a pravidelně vyhodnocovat strategie a programy výživy na podporu optimální produktivity, však bývá náročné.

Zajišťování kvalitní vody

Zajišťování kvalitní vody

Přestože voda tvoří polovinu těla prasete, je to nejvíce opomíjená živina. Zvířata pijí minimálně dvakrát více, než kolik zkonzumují, takže čistá, čerstvá voda je pro jejich růst nezbytná. Voda hraje dále důležitou roli při regulaci teploty, transportu živin, ale také v močových a trávicích procesech. Snížená kvalita vody může mít negativní vliv na užitkovost, zdraví a pohodu. Aby byla zajištěna kvalita, musí být voda sledována od zdroje až po napáječku. Doporučujeme komplexní program biologické bezpečnosti a řízení chovu, který začíná dobrou vodou u zdroje a zajišťuje hygienické podmínky v celém vodním systému.

Ošetření krmení u běhounů a prasat ve výkrmu

Ošetření krmiv pro prasata v předvýkrmu a výkrmu

Kvalitu surovin mohou ovlivnit fyzikální a chemické faktory a také mikrobiologická rizika, jako jsou bakterie, plísně, kvasinky a mykotoxiny – to vše ovlivňuje úroveň bezpečnosti krmiva a může také způsobit zdravotní problémy a snížení užitkovosti. Kontaminace mykotoxiny může být rizikovým faktorem pro rozvoj střevních poruch, buď proto, že vede k odmítání krmiva, nebo proto, že mykotoxiny mohou mít na zvíře přímý škodlivý účinek. Navíc mikroorganismy, jako je Salmonella, mohou mít negativní důsledky pro zdraví lidí. Kontrola těchto rizik vyžaduje integrovaný přístup ve všech částech krmivového a dodavatelského řetězce.

Naše nabídka pro podpora managementu krmení a napájení

NutriOpt Optimal Performance (Swine Model)

NutriOpt Optimal Performance (Swine Model)

Lepší predikce užitkovosti a výpočet ekonomických dopadů různých  krmných strategií.

Čtěte více

Selko pH

Selko pH

Selko-pH účinně snižuje pH vody a tím podporuje stravitelnost složek a udržuje stabilní střevní mikroflóru. Výsledkem jsou zdravá zvířata s optimální užitkovostí.

Čtěte více

Program řízení rizik v oblasti mykotoxinů

Program řízení rizik v oblasti mykotoxinů

Cílem tohoto programu je poskytnout komplexní znalosti pro účinné nakládání s mykotoxiny.

Čtěte více

Program řízení rizik v oblasti mykotoxinů

Program řízení rizik v oblasti mykotoxinů

Integrovaný program řízení rizik společnosti Trouw Nutrition umožňuje výrobcům krmiv přijímat rozhodnutí na základě dat a přesněji používat produkty pro kontrolu mykotoxinů.

Čtěte více