Broiler house Broiler house

Snížení množství antimikrobiálních látek u brojlerů

Snížení závislosti na antimikrobiálních látkách má zásadní význam pro řešení problému mikrobiální rezistence. Omezení antibiotik, kterým lze předcházet, umožňuje, aby antibiotika zůstala účinná, když jsou potřebná. Důraz na tuto záležitost se dále zvyšuje díky rostoucí poptávce po brojlerovém mase bez antibiotik, která je důsledkem zvýšeného povědomí o souvisejících rizicích.

Výzvy v oblasti snižování antimikrobiálních látek

Produkce bez antibiotik

Produkce brojlerů bez antibiotik

Doporučujeme zaujmout konzistentní a udržitelný přístup k produkci brojlerů bez antibiotik, zaměřený na vynikající řízení výživy, chovu a zdravotního stavu. Prvním krokem je odstranění antibiotických růstových stimulátorů a profylaktických antibiotik. Požádejte svého veterináře, aby provedl antibiogram k posouzení citlivosti určitých bakterií na antibiotika používaná ve vašem chovu. Koneckonců jsme zjistili, že zákazníci jsou schopni produkovat až 99 % svých hejn bez použití jakýchkoli antibiotik nebo ionoforových antikokcidik.

Snížené použití antibiotik profylakticky

Chov brojlerů bez profylaktických antibiotik

Producenti brojlerů na celém světě směřují k omezení nebo úplnému zákazu používání profylaktických antibiotik a k odstranění antibiotických stimulátorů růstu (AGP). I když je trend snižování nebo vyřazování preventivních antibiotik silný, existují rozdíly podle trhu.  I tak pro získání co největšího podílu na trhu doporučujeme sledovat trend produkce brojlerů bez používání preventivních antibiotik. Protože v důsledku nárůstu mikrobiální rezistence (AMR) se odstraněním preventivních antibiotik zlepšila užitkovost, zejména v kombinaci se zdokonalenými postupy v oblasti výživy, chovu a zdraví.

Produkce bez antibiotických stimulátorů růstu

Podpořte produkci bez antibiotických stimulátorů růstu

Brojleři jsou stále častěji chováni bez antibiotických stimulátorů růstu (AGP), které jsou od počátku roku 2000 v mnoha zemích zakázány (částečně kvůli tlaku odborníků, maloobchodního segmentu a zákazníků). Odstranění AGP je důležité kvůli rostoucí rezistenci lidí a zvířat vůči antimikrobiálním látkám a snížené účinnosti. Investice do krmiv, řízení chovu a zdraví naopak vedou k trvalému a udržitelnému zlepšování užitkovosti. 

Naše nabídka na podporu produkce bez antibiotik

Program snižování antimikrobiálních látek u drůbeže

Program snižování antimikrobiálních látek u drůbeže

Integrovaný a individuální přístup ke zdraví.

Čtěte více

Využitelné poznatky NutriOpt

Využitelné poznatky NutriOpt

Nutriční profilování a poradenství zajišťuje, aby se pro výrobu krmiv používaly zdravé, bezpečné suroviny. Primární nalaýza poslouží při přijímání informovanějších rozhodnutí podložených přesnými údaji.

Čtěte více

Nutriopt Optimal Performance (Broiler model)

Nutriopt Optimal Performance (Broiler model)

Predikuje a optimalizuje produkci brojlerů pomocí simulačního a ekonomického optimalizačního modelu.

Čtěte  více

Snížením používání antibiotik zachováte jejich účinnost pro zvířata i pro lidi a zároveň reagujete na rostoucí trend produkce masa bez antibiotik.