Broiler house Broiler house

Hospodaření s krmivy a vodou u brojlerů

Voda je pro brojlery tou nejdůležitější živinou. Nutriční kvalita krmiva, jeho bezpečnost a forma podávání, to vše hraje klíčovou roli při zajišťování zdravého a regulovaného příjmu krmiva. Vynikající mikrobiální a chemická kvalita vody je důležitá, protože brojleři spotřebují přibližně dvakrát více vody než krmiva. Voda hraje klíčovou roli v termoregulaci a jako nosič přídavných látek,  jako jsou medikamenty, doplňky atp.

Výzvy v oblasti hospodaření s krmivy a vodou

Kontrola mykotoxinů

Kontrola mykotoxinů

Mykotoxiny mohou ohrozit příjem krmiva, přírůstky hmotnosti, zdraví střev, imunitu a zvýšit míru konverze krmiva (FCR) a úhyn. Optimální kontrola rizika zahrnuje nákup kvalitních surovin a monitorování během skladování.

Receptury krmiva

Správné složení krmiv

Kvalitu drůbežího masa určuje více faktorů zahrnující genetiku, management chovu, zpracování krmiv a vlastní výživu. Kvalitu jatečně upraveného těla drůbeže mohou ovlivnit také některé složky krmiva: jako jsou doplňky, jako je vitamin E a selen. Výživa brojlerů je tradičně sestavována tak, aby podporovala maximální užitkovost. Tento typ vysoce koncentrované a na bílkoviny bohaté stravy však může být nákladný a ovlivňovat ziskovost. Doporučujeme komplexní přístup k sestavování receptur, které zajistí, že chovatelé mohou optimalizovat užitkovost a produkci brojlerů a zároveň zachovat zdraví a pohodu zvířat.  To zahrnuje zohlednění nákladů na suroviny, tržních podmínek, dosažených příjmů a použití nových nebo alternativních krmných složek.

Zajištění kvality vody pro drůbež

Zajištění kvalitní vody pro drůbež

Voda je nejdůležitější, ale zároveň nejvíce opomíjenou živinou ve výživě zvířat. Většina zvířat vypije přibližně dvakrát více vody, než kolik spotřebuje krmiva, proto je kvalita vody klíčem k optimálnímu zdraví a produkci. Problémy s kvalitou vody mohou být signalizovány nedostatečným příjmem vody nebo krmiva, stejně jako zhoršením zdravotního stavu nebo produkce. Abychom  problémům předešli, doporučujeme se v rámci programu biologické bezpečnosti zaměřit na sledování hygienických podmínek od zdroje vody až po celý napájecí systém.

Hygiena krmiva

Hygiena krmiv pro brojlery

Krmiva pro zvířata jsou neustále vystavena riziku kontaminace patogenními mikroorganismy jako jsou salmonely, E.coli, plísně a kvasinky. Mezi příznaky kontaminovaného krmiva patří shlukování částic, nepříjemný zápach a změny barvy. Špatná hygiena krmiva může vést ke snížení obsahu energie a vitamínů A, D3, E, K a thiaminu, které jsou pro zvíře nepostradatelné. V případě plísní může dojít ke snížení chutnosti. Jako pomoc při kontrole kvality krmiva lze provést laboratorní analýzu, která umožní kvantifikovat množství organismů v krmivu.

Minerální optimalizace

Optimalizace minerálních látek ve výživě brojlerů

Stopové prvky, jako je zinek, měď a mangan, hrají klíčovou roli ve vývoji organismu a metabolismu. Poskytování stopových minerálů v nesprávné formě a množství /buď v příliš nízkém, nebo příliš vysokém/ může mít negativní dopad na produktivitu brojlerů. Dosažení konzistentního dodávání optimalizované hladiny stopových minerálů podpoří řadu základních funkcí, včetně růstové schopnosti, imunitní, oxidační reakce a zdraví.

Naše nabídka podpory příjmu krmiva a vody

Program řízení rizik v oblasti mykotoxinů

Program řízení rizik v oblasti mykotoxinů

Cílem tohoto programu je poskytnout komplexní znalosti pro účinné nakládání s mykotoxiny.

Čtěte více

Praktická analýza NutriOpt

Praktická analýza NutriOpt

Společnost Trouw Nutrition vyvinula kalibrace NIR pro různé druhy krmných surovin na základě vysoce přesného přístupu "globální databáze". Služby NIR provádíme v laboratoři nebo mohou zemědělci využít poradce NutriOpt On-Site pro použití v terénu.

Čtěte více

Praktická analýza NutriOpt a využitelné poznatky NutriOpt

Využitelné poznatky NutriOpt

Na základě nutričního profilování a poradenství zajišťujeme, aby se pro výrobu krmiv používaly zdravé, bezpečné a kavlitní suroviny. Tyto informace napomáhají při přijímání rozhodnutí podložených přesnými údaji.

Čtěte více

ChickCare

ChickCare

ChickCare 0-4 je kompletní krmná směs pro použití jako prestartér v prvních 4 dnech života kuřat.

Čtěte více

NutriOpt pro optimalizaci receptur

NutriOpt pro optimalizaci receptur

Služby společnosti Trouw Nutrition v oblasti receptur jsou vyvinuty za účelem optimalizace stávajících krmných strategií a vývoje nových receptur. 

Čtěte více

NutriOpt Optimal Performance (Broiler model)

NutriOpt Optimal Performance (Broiler model)

Predikuje a optimalizuje produkci brojlerů pomocí simulačního a ekonomického optimalizačního modelu.

Čtěte více

Selko pH

Selko pH

Selko-pH účinně snižuje pH vody a tím podporuje lepší stravitelnost složek a udržuje stabilní střevní mikroflóru. Výsledkem jsou zdravá zvířata s optimální užitkovostí.

Čtěte více

Salmonella Control Programme

Program výskytu salmonel

Integrovaný přístup poskytuje základ pro ochranu před salmonelami.

Čtěte více

Základem optimálního růstu brojlerů je bezpečné, kvalitní krmivo a voda.