Broiler house Broiler house

Zlepšení užitkovosti brojlerů

Efektivní krmení a zároveň udržení kvalitního zdravotního stavu má pozitivní vliv na produkci i ziskovost. Vzhledem k tomu, že náklady na krmivo tvoří většinu celkových nákladů chovatele hospodářských zvířat, je zajištění optimálního příjmu živin, který se promítá do růstu, zásadní. Ztráty živin pro další fyziologické procesy mají významný dopad na efektivitu produkce.

Výzvy pro užitkovost

Tepelný stres

Snížení tepelného stresu v chovu brojlerů

Při intenzivní produkci je metabolismus brojlerů velmi aktivní /růst a opeřaní/ a produkuje velké množství tělesného tepla zejména po 4. týdnu věku. V době vysokých teplot, zejména v kombinaci s vlhkostí, začínají brojleři zrychleně dýchat. Tím dochází k narušení minerální rovnováhy, což má za následek dehydrataci a nižší příjem potravy. Rovněž dochází  k vyšší hladině pH krve a ztrátě elektrolytů. Vystavení vysokým teplotám navíc vede k vyšším hladinám kortizolu a narušení oxidačního systému. I tyto malé změny mohou mít zásadní dopad na budoucí užitkovost a úhyn. 

Pro podporu adaptace se doporučuje dotovat drůbež následujícími látkami: hydrogenuhličitan, elektrolyty (Kombisol Plus), vitamín C (C-compositum 25/50) a hořčík.

Účinnost krmiva

Účinnost krmiva

Díky velkému pokroku v genetice brojlerů se v porovnání s dobou před 25 lety výrazně zlepšila rychlost růstu a účinnost krmiva. Rychlý růst poptávky po brojlerovém mase, zvyšování cen krmiv a větší povědomí spotřebitelů o environmentálních problémech přiměly chovatele k chovu hybridů, kteří rychle rostou a zároveň co nejefektivněji využívají živiny.

Zlepšení růstu a uniformity

Zlepšení růstu a uniformity

Moderní brojleři potřebují jen několik týdnů, aby vyrostli z kuřete na požadovanou  jatečnou hmotnost. Tento rychlý růst v hejnech může mít za následek zhoršení uniformity, což vede k velkým rozdílům v tělesné hmotnosti při porážce. Odchylky ve hmotnosti stejného hejna začínají inkubací, proto hrají klíčovou roli rozdíly v pohlaví (samci rostou rychleji než samice). Nejlepší uniformity lze dosáhnout dobrými podmínkami inkubace a správnými postupy v rámci chovu.

Zajištění kvality jatečných těl a masa brojlerů

Zajištění kvality jatečných těl a masa brojlerů 

Kvalita jatečně upraveného těla a masa brojlerů začíná u zdravého kuřete živeného tak, aby byl podpořen jeho optimální růst. Při určování jatečných a masných znaků hraje také důležitou roli genetický výběr.

Zlepšení užitkovosti

Zlepšení užitkovosti brojlerů bez zvýšení nákladů

Chovatelé drůbeže a integrátoři brojlerů neustále hledají způsoby, jak zvýšit efektivitu a produkci a zároveň snížit výrobní náklady. Důležité je dbát na správné postupy biologické bezpečnosti a zaměřit se na všechny aspekty, které přímo ovlivňují užitkovost a zdraví, včetně školení personálu, řízení chovu, hospodaření s vodou a podestýlkou a hygienických opatření na farmě. Na podporu těchto cílů doporučujeme v prvních čtyřech dnech po vylíhnutí podávat prestartér, které podpoří raný vývoj a zajistí co nejvyšší hmotnost a co nejnižšími náklady na kilogram na konci produkčního cyklu.

Naše nabídka podpory užitkovosti brojlerů

Program efektivní produkce

Program efektivní produkce

Podpora zvířat pro dosažení nejvyšší možné úrovně užitkovosti a efektivity výživy při zachování odpovídajícího zdravotního stavu.

Čtěte více

Využitelné poznatky NutriOpt (Nutriční profilování a poradenství)

Využitelné poznatky NutriOpt (Nutriční profilování a poradenství)

Prostřednictvím našeho nutričního profilování a poradenství zajišťujeme, že pro výrobu krmiv jsou používány zdravé, bezpečné a udržitelné suroviny. 

Čtěte více

NutriOpt Optimal Performance (Broiler model)

NutriOpt Optimal Performance (Broiler model)

Predikuje a optimalizuje produkci brojlerů pomocí simulačního, ekonomického optimalizačního modelu.

Čtěte více

ChickCare

ChickCare

ChickCare je kompletní krmná směs pro použití jako prestartér v prvních 4 dnech života kuřat.

Čtěte více

Výzkum ukazuje, že podstatná část energie, kterou zvíře spotřebuje, může být ztracena při zvládání procesů mimo výživu. Když je ohroženo zdraví zvířete, jeho schopnost trávit bílkoviny se snižuje.