A strong performing calf, drinking from an automatic feeder A strong performing calf, drinking from an automatic feeder

Růst telat

Je zřejmé, že vývoj telat má významný vliv na budoucí užitkovost. Proto je důležité uplatňovat intenzivní strategie krmení, aby se dosáhlo co nejlepších výsledků již od začátku. Vědecké poznatky LifeStart vedou ke zlepšení užitkovosti telat.

Výzvy pro užitkovost

Růst telat a metabolické programování

Růst telat a metabolické programování

První dny života telete jsou klíčové pro budoucí zdraví a užitkovost, protože jsou důležité pro vývoj všech orgánů. Zajištění nejlepší výživy v první fázi života bude mít zásadní význam pro budoucí zdraví a užitkovost.

Čtěte více

Řízení odstavu telat

Řízení odstavu telat

As milk feeding programs become increasingly intensive, calf weaning requires more attention from farmers. Today’s calves require additional time to build up adequate compound feed or total mixed rations feed intake, and, therefore, a gradual weaning process is needed.

Čtěte více

Řízení příjmu krmiva a vody u telat a jalovic

Řízení příjmu krmiva a vody u telat a jalovic

Optimální příjem krmiva a vody je důležitý pro dosažení maximálního růstového potenciálu telat i jalovic až do prvního otelení. 

Čtěte více 

Chov jalovic do prvního připuštění a otelení

Chov jalovic do prvního připuštění a otelení

Je důležité, aby chovatelé pečlivě sledovali kontrolní body růstu jalovic, které vycházejí z tělesné hmotnosti dospělého kusu. Schopnost jalovic dosáhnout těchto mezníků bude mít významný dopad na strukturu nákladů a ziskovost. 

Čtěte více

V posledních 15 letech se díky inovacím programy krmení telat přestaly zaměřovat pouze na úsporu nákladů a začaly se mnohem více orientovat na budoucnost a intenzitu.
Eile van der Gaast, Global Product Manager Calf Milk Replacers – Sprayfo at Trouw Nutrition
Přejít na  LifeStart Přejít na  LifeStart

Potřebujete další informace?

Výzkum LifeStart ukazuje, že metabolické programování během prvních týdnů života má velký vliv na vývoj orgánů a vede k vyššímu stupni vývoje a zvýšené proddukcí v pozdějším věku.

Přejít na LifeStart