Dairy cow lactation transition Dairy cow lactation transition

Péče o dojnice v tranzitním období

Přechod z období stání na sucho do laktace má na dojnice obrovský vliv. Během tohoto období procházejí krávy třemi fyziologickými adaptacemi: imunitní adaptací, adaptací trávení a metabolickou adaptací podporujících následnou laktaci a březost. Zvládnutí tohoto přechodu bez nadměrného stresu je pro zdravou laktaci klíčové.

Jak rozpoznat

Jak rozpoznat

Nedostatečná adaptace metabolismu a trávení v období před porodem vede k metabolickému stresu, který zhoršuje adaptaci imunitního systému a zvyšuje výskyt metabolických onemocnění, která podněcují:

  • zvýšené riziko vzniku subklinické nebo klinické ketózy;
  • zvýšené riziko ztučnění jater;
  • vysoký výskyt hypokalcemie, zvýšený výskyt zadržené placenty a infekcí reprodukčního traktu;
  • zvýšený výskyt mastitidy;
  • zvýšené riziko acidózy zadního střeva;
  • nízkou produkci a plodnost;
  • vysokou míru brakace (během prvních 100 dní laktace);
  • snížení dlouhověkosti krav.

Důsledky pro chovatele

Zvládnutí tranzitního období spolu s vyváženou výživou zvýší celoživotní produkci a počet laktací na dojnici tím, že zlepší reprodukci, zvýší užitkovost a sníží míru brakace. Tím se nejen zlepší rentabilita chovu, ale také se dosáhne udržitelné mléčné produkce.

Důsledky pro chovatele

Naše nabídka pro řízení chovu dojnic

HealthyLife

HealthyLife

HealthyLife se zaměřuje na přípravu dojnic na laktaci a její bezproblémový průběh. Jedná se o praktický, vědecky podložený program, který pomáhá chovatelům zvýšit celoživotní užitkovost krav a počet laktací na dojnici. Hlavním přínosem je zlepšení reprodukce, zvýšení užitkovosti a snížení míry brakace.

NutriOpt

NutriOpt

Model NutriOpt pomáhá chovatelům dojnic zajistit vyváženou výživu tím, že definuje strategii krmení na základě procesů probíhajících v celém trávicím traktu. Jedná se o dynamický model, který kombinuje výživové parametry a specifické parametry trávení, a tím zajišťuje optimální funkci bachoru.

Selko LactiBute

Selko LactiBute

Selko LactiBute je výsledkem dlouholetého systematického výzkumu zaměřeného na zdravotní stav a funkčnost střev. Byl vyzkoušen a testován na mnoha různých farmách po celém světě. Jedná se o patentovaný produkt s jedinečným principem účinku, který podporuje optimální rozdělení energie v organismu.

Reviva

Reviva

Reviva je lehce stravitelný, chutný energetický nápoj pro dojnice po otelení. Napomáhá rychlé rehydrataci a doplnění ztrát minerálních látek po porodu. Reviva zároveň obsahuje vitaminy podporující zdravotní stav dojnic v tomto velmi kritickém období.

Přejít na LifeStart Přejít na LifeStart

Potřebujete další informace?

Výzkum programu HealthyLife v oblasti produkce mléka ukazuje, že je důležité dobře řídit rovnováhu mezi úrovní produkce a dlouhověkostí, abyste výrazně snížili brakaci a zvýšili dlouhověkost i ziskovost.

Přejít na HealthyLife