Enhancing cow Health and fertility Enhancing cow Health and fertility

Zlepšení zdraví a plodnosti krav

Vysokoužitková dojnice musí každoročně vyprodukovat značné množství mléka a zároveň zabřeznout a udržet si plnohodnotnou březost. Zvládnutí této fyziologické zátěže vyžaduje vyvážený přístup k výživě, užitkovosti i reprodukci.

Jak je rozpoznat a důsledky pro chovatele

Jak rozpoznat

Jak rozpoznat

Nesprávný management a nevyvážená výživa na začátku laktace způsobují změny v metabolickém stavu, které přímo ovlivňují růst folikulů a vývoj embrya. To se promítá do špatné plodnosti, nízké produkce, vysokého dopadu metabolických onemocnění a zvýšené míry brakace.

Důsledky pro chovatele

Pochopení a podpora úspěšného přechodu do laktace znamená nejen zabránit negativní energetické balanci, ale také zajistit správnou výživu, která zlepšuje reprodukci a podporuje užitkovost.

Naše nabídka pro zdraví a plodnost krav

HealthyLife

HealthyLife

Program HealthyLife se zaměřuje na přechod krávy do laktace. Jedná se o praktický, vědecky podložený program, který pomáhá chovatelům zvýšit celoživotní denní užitkovost krav a počet laktací zlepšením plodnosti, zvýšením dojivosti na laktaci a snížením brakace.

NutriOpt

NutriOpt

Model NutriOpt pro dojnice pomáhá chovatelům zajistit vyváženou výživu pro zdravé krávy tím, že definuje strategii krmení na základě procesů probíhajících v celém trávicím traktu. Jedná se o dynamický model a poskytuje jedinečnou kombinaci výživových a specifických parametrů pro přežvýkavce, které zajišťují optimální funkci bachoru.

Přejít na LifeStart Přejít na LifeStart

Potřebujte více informací?

Výzkum společnosti HealthyLife v oblasti mléka ukazuje, že je důležité dobře řídit rovnováhu mezi úrovní produkce a dlouhověkostí, abyste výrazně snížili brakaci a zvýšili dlouhověkost i ekonomickou stránku vaší farmy.

Přejít na HealthyLife