Hypokalcemie v chovech dojeného skotu

5 až 10 % krav trpí klinickou formou a kolem 30 % subklinickou formou hypokalcemie. Klinická i subklinická hypokalcemie také zvyšuje riziko slabých kontrakcí při porodu, zadrženého lůžko, dislokace slezu, vzniku ketózy, a mastitidy. Studie ukazují, že přibližně 50 % krav, které trpí hypokalcemií, je během následné laktace vyřazeno. Proto je důležité porozumět symptomům a znát možné postupy jak dojnici v případě nouze pomoci.

Dairy-cows-TN-01720.JPG

Co se při hypokalcemii děje?
Krávy dokážou během laktace velmi dobře náhlé výkyvy hladiny vápníku v krvi kompenzovat, a to prostřednictvím ledvin. V případě nástupu hypokalcemie není regulace přes ledviny dostatečná, protože kráva potřebuje náhle během období okolo porodu pětinásobné množství vápníku. Další možnosti kompenzace přes střeva a kosti jsou efektnější, ale jsou účinné s časovým zpožděním. Aby kráva reagovala na nedostatek vápníku v období kolem porodu svými metabolickými mechanismy, potřebuje alespoň dva dny.

Správná prevence
Hypokalcemii lze předejít krmením. Zejména v suchostojném období je třeba kontrolovat zásobu minerálů a zamezit zánětlivým procesům. Velmi důležitou roli zde hrají různá aditiva a kvalita krmiva. Hlavní příčinou hypokalcemie je opožděná hormonální regulace k naplnění vysokých požadavků na vápník pro produkci mléka. Přípravná a přímo podpůrná krmná opatření mohou zvířatům na jedné straně usnadnit adaptaci a na druhé straně snížit regulační dobu na 2 až 3 dny. Při optimální kombinaci a přizpůsobení situaci je vytvořen flexibilní koncept krmení založený na potřebách pro krávy a telata. V praxi se jako nejúčinnější forma profylaxe hypokalcemie ukázalo snižování obsahu vápníku v krmivu.

Absorpci vápníku nemanipulujte, pouze ji podpořte
Obecně by všechna preventivní opatření měla směřovat ke stimulaci lepšího vstřebávání vápníku ve střevě, aby se podpořil vlastní metabolismus vápníku.  K dosažení tohoto cíle se osvědčila kombinace preventivního nedostatku vápníku v suchostojném období a vysoce dostupné dávky po porodu.
V krmné dávce v přípravě na porod se používá jednoduchý mechanismus: vysoké množství vysoce dostupného hořčíku v bachoru stimuluje vstřebávání vápníku ve střevě. Krmný koncept postavený na koncentrátu Sekura komplet kombinuje uvedenou strategii s aditivy, která podporují celkový proces bezproblémového telení. Bylo také prokázáno, že podpora vápníku poporodním nápojem aktivně zvyšuje jeho vstřebávání během následujících 36 hodin. Prostřednictvím kombinace prebiotik, vysoce rozpustných nosičů vápníku, energie a vody může perorální podání trvale zvýšit hladiny vápníku bez spuštění protireakce.

Ale pozor
Pokud je hladina vápníku podpořena infuzí nebo bolusem, metabolismus může zareagovat proti. Když se vápník náhle uvolní, tělo reguluje metabolismus vápníku a zastaví mobilizaci z kostí. Protože však infuze nabízejí rychlý způsob, jak přímo zvýšit obsah vápníku v krvi, lze je použít u akutně ulehlých krav, kde je nutná okamžitá pomoc a je třeba rychle a cíleně zasáhnout.


FOS Reviva/Milki Kuhtrank - energetické nakopnutí po porodu
Kromě rychlé kompenzace porodních ztrát energie, vody, elektrolytů, vitamínů a stopových prvků FOS Reviva/Milki Kuhtrank intenzivně podporuje profylaxi hypokalcemie díky vysokému příjmu vápníku. AktiVITA komplex má zároveň stimulační účinek na střeva a zabraňuje přesunutí slezu.