Termoregulace

Při vyšších teplotách mohou krávy termoregulovat pouze dýcháním, co nejmenší aktivitou a sáláním tepla např. rohy nebo ostatními částmi těla. Vzhledem k extrémním klimatickým podmínkám, se kterými se v posledních letech v Evropě musíme potýkat stále častěji, nejsou příznaky přehřátí u dojnic vzácným problémem. Tepelný stres má negativní vliv na užitkovost, zdraví a plodnost.

Dali jsme dohromady pár užitečných tipů a triků na léto.

Nejdůležitější krmivo je čistá voda

Voda je pro krávu nejdůležitějším krmivem. Bez vody klesá příjem krmiva, snižuje se produkce mléka a v nejhorším případě může zkolabovat trávení a metabolismus, protože mléko tvoří asi z 87 % voda. Aby se tomu zabránilo, měl by být příjem vody správný, zejména v létě, protože vysokoprodukční krávy potřebují až 150 litrů denně. Je třeba dbát na to, aby krávy měly neustále přístup k dostatečnému množství čisté vody. Dlouhým frontám u napáječek a případným bitvám o nejlepší místo je třeba se za každou cenu vyhnout. Proto je lepší mít ve stáji o jedno napajedlo navíc, než o jedno méně. Krávy vám poděkují.

Zaměřte se na suchostojné dojnice!

S horkem se v létě musí vyrovnávat nejen březí dojnice, ale také jejich nenarozená telata. Ukazuje se, že telata narozená v horkém období nebo po něm mají často nižší porodní váhu a jsou náchylnější k nemocem. Průměrná porodní hmotnost nižší o 6 kg a váha při odstavu až o 13 kg nižší představuje pro farmu významný nákladový faktor. V pozdějším věku mívají tato zvířata horší mléčnou produkci a kratší životnost. Ustájení suchostojných krav by proto měla být přiměřeně osazena ventilátory a být dostatečně odvětrávána. Pokud jsou zvířata ve stresu z horka, klesá jejich aktivita a stávající se letargickými. Raději stojí, aby se na povrch těla dostalo co nejvíce vzduchu. Čím méně přijímají krmiva, tím je pravděpodobnější, že tepelný stres ovlivní jejich zdraví střev a bachoru. Zhoršuje se tím i kvalita kolostra. Proto: Zaměřte se na suchostojné dojnice, abyste se vyhnuli pozdějším dalekosáhlým následkům pro krávy a telata!

Mezi bezprostřední příznaky tepelného stresu patří zánět vemene a pokles produkce mléka, zatímco problémy s paznehty a reprodukcí se obvykle objevují až o dva až tři měsíce později.

Čerstvý vzduch proti hromadícímu se teplu

Kdo by to neznal, v létě při 30 °C je lehký chladivý vánek úlevou. Krávy fungují podobným způsobem. Aby se zabránilo hromadění tepla ve stájích a umožnila se lepší výměna vzduchu, měly by být instalovány ventilační systémy. Ventilátory nebo tubusové odvětrávání zajišťují potřebné chlazení a zajišťují stálý závan čerstvého vzduchu v boxech. Toho lze také využít k podpoře příjmu krmiva, protože zvířata se raději pohybují a neleží líně ve svých boxech ani nepostávají. Kromě toho lze také nainstalovat zavlažovací systém nad chodby nebo čekárny. Toto nízkotlaké zavlažování má přímý vliv na srst zvířat. Srst je navlhčena, což při osychání vytváří odpařovací chlazení.

Upravte rozvrh krmení

Když jsou krávy v tepelném stresu, rychle upadnou do letargie a snaží se přečkat horké dny s co nejmenším množstvím pohybu. To neprospívá příjmu krmiva a má mnoho důsledků pro zdraví zvířat a produkci mléka. Čerstvé krmivo by proto mělo být podáváno dvakrát denně v chladnějších obdobích dne. Speciální doplňkové krmivo, jako je Milkinal Rumiferm, může v tomto stresujícím období poskytnout podporu. Milkinal Rumiferm zajišťuje sníženou sekreci stresových hormonů, snižuje zánětlivé procesy v játrech a snižuje riziko vzniku ketózy. Jednotlivá krmiva i výsledná krmná dávka jsou také silně ovlivněny teplem. Není neobvyklé, že v předložené TMR dochází ke zvýšenému růstu kvasinek a plísní. Abyste tomu zabránili a ochránili krmnou dávku před zahřátím, je nezbytná stabilizace krmiva (Selko TMR).

Zajistěte dostatek pufrů

Zvýšením dechové frekvence se snižuje hladina CO2 v krvi a zvyšuje se pH krve, což má za následek respirační alkalózu. Aby se pH snížilo, kráva bude močí vylučovat HCO3. To má za následek snížení pufrační kapacity bachoru, což zvyšuje riziko vzniku bachorové acidózy. Podávejte proto dostatek podpůrných doplňků, např. MaxCare CelSius. MaxCare CelSius je vysoce efektivní krmný doplněk sestavený speciálně pro řešení problémů způsobených působením tepelného stresu. Zajišťuje stabilizaci bachorového prostředí, podporuje jeho zdravotní stav a funkčnost jeho stěny, snižuje negativní dopad respirační alkalózy na organismus, dotuje minerální látky potřebné při tepelné zátěži, podporuje zdravotní stav zvířete dotací antioxidantů a pomáhá při odvodu tepla z organismu.

Prevence stresu

Veterinární ošetření, jako je očkování a vyšetření, ale také přehánění a transport, způsobují u krav stres, a navíc zatěžují již tak oslabený oběhový systém. Proto se, pokud možno podobným zásahům vyhněte a odložte je na chladnější dny.

Milkinal Rumiferm ochladí zvíře zevnitř!

Milkinal Rumiferm zajišťuje při jakékoliv stresové zátěži, ať v obdobích horka nebo kolem porodu atd., sníženou sekreci stresových hormonů, snižuje zánětlivé procesy v játrech a snižuje riziko ketózy.