Influencing cow milk production Influencing cow milk production

Ovlivnění užitkovosti krav

V posledních letech se užitkovost dojnic výrazně zvýšila. Společnost Trouw Nutrition usiluje o splnění nutričních požadavků tím, že převádí nejnovější dostupné výzkumy do praxe. Naším cílem je podporovat chov dojnic udržitelným a ziskovým způsobem.

Jak rozpoznat

Nedostatečné koncepty výživy, které nejsou založeny na nejnovějších poznatcích, mohou ohrozit zdraví, pohodu a užitkovost zvířat, což vede k:

  • vysokému počtu nutných porážek;
  • nízké produkci;
  • nízké účinnosti krmné dávky;
  • vysokému finančnímu tlaku;
  • časové náročnosti a nízké kvalitě života v chovu.
Jak rozpoznat
Důsledky pro chovatele

Důsledky pro chovatele

Efektivní management chovu a vyvážená výživa podporující fyziologické požadavky krav, zlepšují dlouhověkost a zvyšují celoživotní produkci dojnic. To se promítá do udržitelnosti chovu dojených krav a ziskovosti výroby mléka.

Naše nabídka pro ovlivnění užitkovosti dojnic

HealthyLife

HealthyLife

Program HealthyLife se zaměřuje na období před laktací. Tento praktický, vědecky podložený program pomáhá chovatelům zvýšit celoživotní užitkovost krav zlepšením plodnosti, zvýšením dojivosti na laktaci a snížením brakace, což vede ke zvýšení počtu laktací.

NutriOpt

NutriOpt

Model NutriOpt Dairy, vyvážená výživa pro dojnice, definuje strategii krmení na základě procesů probíhajících v celém trávicím traktu. Tento dynamický model poskytuje jedinečnou kombinaci nutričních a pro přežvýkavce specifických parametrů, které zajišťují optimální funkci bachoru.

Přejít na  LifeStart Přejít na  LifeStart

Potřebujete další informace?

Koncept HealthyLife v oblasti mléka poukazuje na potřebu účinně řídit rovnováhu mezi úrovní produkce a dlouhověkostí. Výsledek - výrazné snížení brakace - zvýší dlouhověkost a ziskovost mléčných farem.

Přejít na HealthyLife