Optimising lifetime daily yield Optimising lifetime daily yield

Optimalizace celoživotní produkce

Celoživotní produkce je měřítkem celkové vlastní užitkovosti dojnic. Tento ukazatel má pro chovatele velký význam z hlediska ekonomické výkonnosti a odráží management chovu, welfare, dlouhověkost a potenciál krav.

Jak rozpoznat

  • Pokud se jalovice poprvé otelí příliš pozdě, ovlivní to nejen celkový počet dnů v produkci, ale také to ohrozí jejich celoživotní produkční potenciál.
  • Laktační křivky s pozdními vrcholy laktace, krátkými průběhy a nízkou perzistencí, odrážejí neefektivní systémy výživy a problémy s managementem.
  • Nízké počty laktací ve stádě jsou důsledkem vysoké míry brakace, především mladých dojnic, v důsledku vysokého výskytu metabolických poruch a špatné reprodukce.
Jak rozpoznat
Důsledky pro chovatele

Důsledky pro chovatele

Nízká celoživotní denní produkce je ukazatelem nevhodného managementu, neefektivní užitkovosti a zhoršených životních podmínek zvířat, což má negativní dopad na ziskovost chovu.

Nízká celoživotní produkce je synonymem nízké dlouhověkosti stáda, což má vliv nejen na ziskovost chovu, ale také negativně ovlivňuje důvěru spotřebitelů v dodržování dobrých životních podmínek zvířat a ekologické produkce ze strany chovatelů.

Naše nabídka pro ovlivnění užitkovosti dojnic

LifeStart

LifeStart

Systém odchovu mléčných telat LifeStart zahrnuje intenzivní program výživy telat během prvních týdnů života, který má významný vliv na budoucí růst a vývoj orgánů telete, což následně vede k lepší užitkovosti v pozdějším věku.

Čtěte více

HealthyLife

HealthyLife

Program HealthyLife se zaměřuje na přechod od suchostojné krávy k laktaci. Jedná se o praktický, vědecky podložený program, který pomáhá zvýšit celoživotní užitkovost krav a počet laktací zlepšením plodnosti, zvýšením dojivosti a snížením brakace. 

NutriOpt

NutriOpt

Model NutriOpt pro dojnice je dynamický model, který poskytuje kombinaci výživových a specifických kroků v rámci chovu pro, které zajišťují optimální funkci bachoru a zdravě realizují produkční potenciál. 

Přejít na  LifeStart Přejít na  LifeStart

Potřebujete více informací?

Výzkum konceptu HealthyLife ukazuje, že kvalitní management rovnováhy mezi úrovní produkce a dlouhověkostí vede k výraznému snížení brakace a zvyšuje dlouhověkost i ziskovost vašeho chovu.

Přejít na HealthyLife