Veterinarian is handling a young calf to evaluate dehydration Veterinarian is handling a young calf to evaluate dehydration

Zdravotní problémy v chovech telat

Telata ustájená nebo chovaná ve skupinách často pocházejí z různých prostředí, což má vliv na jejich zdraví, hygienu a výživu. Změny ve výživě v kombinaci s dalšími vlivy mohou ovlivnit zdraví a budoucí užitkovost. 

Zdravotní výzvy

Zvládání dehydratace způsobené průjmy

Zvládání dehydratace způsobené průjmy

Telata se často dostávají do chovů z různých míst, což způsobuje stres, imunosupresi a vystavení různým virům a bakteriím. Výsledkem je často průjem, běžný zdravotní problém mladých telat, který vede ke ztrátám spojených se zvýšenou úmrtností nebo ohrožení potenciálu užitkovosti.

Čtěte více

Respirační syndrom telat (BRD)

Zvládnutí respiračního syndromu telat (BRD)

Důsledná kontrola respiračních onemocnění skotu (BRD) umožňuje mladým telatům zdravý start a plné rozvinutí jejich potenciálu. Toto multifaktoriální onemocnění, které může postihnout zvířata v každé fázi života, může být obzvláště náročné pro zdraví dýchacích cest.

Pomozte jim prospívat s plánem výživy podpořeným neustálou podporou imunitního systému.

Čtěte více