Controlling bovine respiratory disease (BRD) in calves Controlling bovine respiratory disease (BRD) in calves

Podpora zdraví dýchacích cest

Důsledná kontrola respiračních onemocnění, jako je například respirační choroba skotu (BRD), umožňuje mladým telatům zdravý start a podporuje jejich plný potenciál. Respirační problémy jsou multifaktoriální onemocnění, která mohou postihnout zvířata v každé fázi života, ale pro mladá telata jsou obzvláště náročná. Pomozte jim prospívat díky plánu vynikající výživy podporované neustálou podporou imunitního systému.

Jak rozpoznat a důsledky pro chovatele

Jak rozpoznat

Jak rozpoznat

Mezi příznaky onemocnění dýchacích cest u telat patří kašel, snížená chuť, žízeň, výtok z nosu, letargie, horečka a dýchací potíže. Změny teploty, nedostatečná ventilace, přeprava nebo přeplněné skupiny zvířat mohou vyvolat nebo zhoršit příznaky dýchacích cest.

Důsledky pro chovatele

Důsledky pro chovatele

Respirační potíže mohou negativně ovlivnit růst, vývoj a celoživotní užitkovost a způsobit velké ztráty v odchovu telat nebo v nejhorším případě jejich úhyn. Jako prevence stresu a ekonomických ztrát spojeným s péčí o nemocná zvířata, doporučujeme včas zavést účinné postupy pro kontrolu respiračních problémů.

Často kladené otázky

Jak mohu zlepšit imunitu telat?

Imunitní funkce telat můžete podpořit tím, že co nejvíce snížíte jejich stres a správnou výživou. Zvolte strategii postupného odstavu, vyhněte se náhlým změnám stravy a zajistěte jim dostatek prostoru pro krmení.

Jak zajistit vhodné podmínky pro bydlení, aby se snížil výskyt respiračních onemocnění?

Co nejvíce kontrolujte změny klimatu a větrání svého obydlí. Snížení respiračních obtíží znamená vytvořit čisté a suché prostředí s dostatkem podestýlky, zajistit správné větrání s výměnou vzduchu až šestkrát za hodinu a věnovat zvláštní pozornost tomu, aby nedocházelo k přeplnění a seskupování zvířat různého věku.