Mineral Optimisation Mineral Optimisation

Minerální optimalizace

Zinek, měď a mangan jsou nezbytné stopové minerály, které hrají klíčovou roli ve vývoji a metabolismu telat. Podporují řadu základních funkcí ve fyziologii, včetně růstu, imunitní schopnosti a celkového zdraví.

Jak je rozpoznat a důsledky pro chovatele

Jak rozpoznat

Jak rozpoznat

Poskytování stopových minerálů v nesprávné formě a množství - buď v příliš nízkém, nebo příliš vysokém - může mít negativní dopad na užitkovost zvířat. To se může projevit snížením přírůstků, což má za následek nižší tělesnou hmotnost při odstavu, snížený příjem krmiva a případně i zvýšený úhyn.

Důsledky pro chovatele

Důsledky pro chovatele

Pro prevenci negativních dopadů musí chovatelé a odborníci na výživu zajistit zdroj stopových minerálních látek, který je schopen co nejlépe a nejhospodárněji uspokojit potřeby zvířat. Dosažení konzistentního dodávání optimalizované hladiny stopových minerálních látek je důležité pro udržení nejlepší užitkovosti, zdraví a pohody. 

Naše nabídka na minerální optimalizaci

IntelliBond

IntelliBond

IntelliOpt

IntelliOpt

Optimin

Optimin