Two Charolais growers in a pen looking at the camera. Two Charolais growers in a pen looking at the camera.

Výzvy v řízení výživy masných telat

Fáze růstu je kritickým obdobím v životním cyklu zvířete, ale toto období velkých změn může být stresující. Důraz na správné krmení v této fázi je nezbytný pro zajištění zdravého růstu a vysoké užitkovosti zvířat.

Výzvy v oblasti hospodaření s krmivy a vodou

Hladké změny ve výživě

Hladké změny ve výživě

Zajistěte produktivní budoucnost skotu pomocí hladkého přechodného programu pro změnu výživy a zvládání stresu. Úspěšné období odchovu je rozhodující pro celkový zdravotní stav zvířat a pomáhá chovatelům udržet cílový příjem a rychlost růstu po celé období krmení.

Čtěte více