Brahman bulls eating at a feedlot in BrazilTwo red angus looking at the camera Brahman bulls eating at a feedlot in BrazilTwo red angus looking at the camera

Zdravotní výzvy ve výkrmu skotu

Optimální užitkovosti dosahují pouze zdravá zvířata. Vysoká koncentrace zvířat ve výkrmnách a energeticky bohatá výživa může způsobit vznik respiračních a gastrointestinálních problémů, které ovlivňují růst a výkrm. Zajištění dobrého zdravotního stavu udrží produkci vašich zvířat na požadované úrovni.

Zdravotní výzvy

Zvládnutí respiračních problémů

Zvládnutí respiračních problémů

Respirační onemocnění jsou komplexní a multifaktoriální a jsou jedním z největších zdravotních problémů. Jejich dopad je nejsilnější během adaptační fáze, což má vážné důsledky pro následné zdraví, pohodu a užitkovost zvířat. Doporučujeme integrovaný přístup kombinující správné výživové strategie a osvědčené postupy chovu zvířat, který výskyt respiračních problémů sníží a podpoří užitkovost.

Čtěte více