Preventing bovine respiratory disease (BRD) in finishers Preventing bovine respiratory disease (BRD) in finishers

Péče o zdraví dýchacích cest ve výkrmu skotu

Dýchací potíže jsou komplexní a multifaktoriálního charakteru a jsou jedním z největších zdravotních problémů ve výkrmnách. Jejich dopad je největší během adaptační fáze, což má závažné důsledky pro zdraví, pohodu a užitkovost zvířat. Doporučujeme integrovaný přístup kombinující správné výživové strategie a osvědčené postupy chovu, který sníží výskyt respiračních problémů a podpoří užitkovost.

Jak je rozpoznat a důsledky pro chovatele

Jak rozpoznat

Jak rozpoznat

Mezi příznaky dýchacích potíží patří kašel spojený s výtokem z nosu, snížená chuť k jídlu, horečka a namáhavé dýchání. Závažnost příznaků se liší v závislosti na příčině a místě infekce. Příznaky se u postižených zvířat objevují, když se pohybují, běhají nebo jsou rozrušená.

Důsledky pro chovatele

Důsledky pro chovatele

Dýchací potíže představují jeden z nejvýznamnějších problémů pro zdraví, vývoj a užitkovost. 

Často kladené otázky

Proč někteří chovatelé zbavují zvířata srsti na hřbetě?

Chovatelé snižují riziko respiračních potíží tím, že omezují výkyvy vlhkosti a teploty, ke kterým dochází mezi dnem a nocí. Holení může zvířatům pomoci uvolňovat teplo a méně se potit, takže v době, kdy teplota začne klesat, jsou již suchá.

Jak zajistit správné větrání?

Snížení dýchacích potíží vyžaduje správné větrání v čistém a suchém prostředí bez přeplnění. Vnitřní zařízení pro ustájená zvířata musí umožňovat šest výměn vzduchu za hodinu.

Jak lze snížit riziko respiračních chorob?

K dosažení zdraví dýchacích cest je třeba podniknout více kroků, včetně zdravotního screeningu zvířat při příjezdu, pravidelného hodnocení, provedení očkovacího programu a případně rychlé izolace s vhodnou  léčbou potenciálních případů.