Managing consistent intake in finishers Managing consistent intake in finishers

Řízení konzistentního příjmu krmiva ve výkrmu skotu

Trvalý příjem krmné dávky je základem pro optimální růst a ekonomickou efektivitu. Zvažte chutnost, rozložitelnost a přítomnost antinutričních látek v sušině a minimalizujte změny pH v bachoru, abyste zlepšili dlouhodobý zdravotní stav a užitkovost zvířat.

Jak je rozpoznat a důsledky pro chovatele

Jak je rozpoznat

Jak je rozpoznat

Mezi příznaky poruchy výživy nebo metabolismu u zvířat v krmných zařízeních patří snížený příjem krmiva, zvýšené třídění krmiva a snížená žvýkací aktivita. Doporučujeme chovatelům, aby pečlivě sledovali složení krmné dávky, aby se vyhnuli nízké hladině pH v bachoru a krvi, která může mít za následek acidózu, jaterní změny, plynatost a v krajním případě i náhlý úhyn.

Důsledky pro chovatele

Důsledky pro chovatele

Výrazné výkyvy v příjmu krmiva a pH v bachoru mají zásadní dopad na užitkovost, zdraví a pohodu zvířat, což může mít pro chovatele za následek značné ztráty v produkci. Doporučujeme urychleně zavést proaktivní opatření ke zlepšení výživy a minimalizovat riziko vyšších výrobních nákladů v důsledku prodloužení počtu dní do porážky a výdajů souvisejících se zdravím.