Process Moisture Management Process Moisture Management

Řízení obsahu vlhkosti při zpracování

Optimalizace vlhkosti může výrobcům krmiv přinést významné ekonomické úspory. Změny obsahu vody během zpracování mohou ovlivnit produkční účinnost a nutriční kvalitu krmiva.

Co můžeme zlepšit

Obsah vlhkosti ovlivňuje několik kroků v procesu výroby krmiva. Chyby mohou  vést ke ztrátám a neefektivitě, jako je snížená trvanlivost pelet a snížená průchodnost (označovaná také jako smršťování nebo ztráta objemu).

Běžným řešením je přidávání vody jako kompenzace ztrát vzniklých během výroby. Tím se však zvyšuje aktivita vody (aW), což vede k její vyšší dostupnosti pro růst škodlivých mikroorganismů.

Úkolem je najít řešení, jak zlepšit úroveň vlhkosti, aniž by se zvýšila pravděpodobnost růstu mikroorganismů. Zajištění hlubokého pronikání vlhkosti dovnitř částice krmiva vyžaduje snížení povrchového napětí a současně přidání roztoků, které zabrání růstu škodlivých mikroorganismů, což je důležité pro delší trvanlivost a nutriční kvalitu.

Jak rozpoznat
Důsledky pro výrobce krmiv

Důsledky pro výrobce krmiv

Neefektivní řízení procesní vlhkosti může způsobit vážné problémy s kvalitou finálních krmiv. Mezi možné problémy patří zkrácená trvanlivost, nekonzistentní nutriční hodnota a zvýšená prašnost rozbitých pelet, což může mít dopad na užitkovost zvířat.