Mycotoxin Risk Management Mycotoxin Risk Management

Kontrola obsahu mykotoxinů v krmivu

Kontaminace surovin mykotoxiny na poli nebo při skladování představuje významný problém při udržování kvality finálních krmiv. Nedosažení vysoké kvality může pro výrobce krmiv znamenat ekonomické ztráty v důsledku nízkých cen, zhoršené image značky a zhoršené užitkovosti zvířat.

Co můžeme zlepšit

Mykotoxiny jsou sekundární metabolity plísní, které se mohou vyskytovat již v době, kdy jsou plodiny ještě na poli. Dále se mohou objevovat  v celém výrobním řetězci a v konečném důsledku ovlivňují zdraví a užitkovost zvířat.

Bylo identifikováno více než 600 různých mykotoxinů a výzkum prokázal,  že kvalitu krmiva a užitkovost zvířat ovlivňuje "velká šestka" - aflatoxin, deoxynivalenol (DON), zearalenon, fumonisiny, ochratoxiny a trichotheceny (T2 - H2) - a mnoho dalších. Tyto toxiny bývají velmi stabilní a zůstávají v krmivech po peletování nebo extruzi.

Ačkoli testování všech typů mykotoxinů není v současné době možné, je dobře známo, že mykotoxiny představují různá rizika pro zdraví a užitkovost zvířat. Kromě toho se náklady na krmiva zvyšují v důsledku nutnosti provádět dodatečné analýzy. 

Jak rozpoznat
Důsledky pro chovatele

Důsledky pro chovatele

Mykotoxiny mohou představovat problém pro bezpečnost potravin  krmiv, protože kontaminují obiloviny, živočišné produkty a vedlejší produkty.

Pokud se s mykotoxiny řádně neošětří, mohou překročit povolené hladiny a začít ovlivňovat produkční parametry, jako je denní příjem krmiva, průměrný denní přírůstek, mléčná užitkovost nebo vaječná produkce, a v extrémních případech zvyšovat úmrtnost.

Mladá zvířata, jako jsou brojleři, selata a telata, jsou obzvláště náchylná k působení mykotoxinů. Chronicky nízké hladiny mykotoxinů však mohou mít významné účinky i na dlouhověká zvířata.

V různých částech světa byly zaznamenány problémy s kontaminací potravin. Patří k nim přítomnost aflatoxinu M1 v mléce, ochratoxinu A v ledvinách a vepřových výrobcích a T-2 toxinu ve vejcích.

Naše nabídka pro řízení rizik spojených s mykotoxiny

Kontrola rizika spojeného s výskytem mykotoxinů

Kontrola rizika spojeného s výskytem mykotoxinů

Čtěte více

Výzkum stále ukazuje, že kromě jednotlivých mykotoxinů se musíme zabývat také aditivními a synergickými účinky více různých mykotoxinů.