Safe feed is a prerequisite for safe food. Safe feed is a prerequisite for safe food.

Hygiena krmiva

Zachování nekontaminovaného krmiva je nezbytné pro výrobu bezpečných potravin. Krmivo je vždy vystaveno riziku kontaminace  patogenními mikroorganismy, jako jsou salmonely, E. coli, plísně a kvasinky, což může ovlivnit nutriční kvalitu krmiva.  Některé mikroorganismy, jako je salmonela, mohou dokonce představovat riziko pro veřejné zdraví.

Plísně a trvanlivost

Plísně spotřebovávají cenné živiny v surovinách a pokud se rozmnoží, mohou rychle snížit trvanlivost, kvalitu a výživovou hodnotu produktů. Kromě toho mohou mykotoxiny produkované plísněmi negativně ovlivnit užitkovost.

Suroviny mohou tvořit až 80 % celkových nákladů na výrobu krmiv a proto je nezbytné zabránit růstu plísní, který vede ke ztrátě nutriční hodnoty. Je také důležité si uvědomit, že běžná praxe přidávání vody ke kompenzaci ztráty vlhkosti během procesu výroby krmiva zvyšuje riziko vzniku plísní a ohrožuje trvanlivost krmiva.

Plísně destabilizují integritu krmných surovin, což otevírá příležitost pro růst a množení dalších škodlivých mikroorganismů, jako jsou kvasinky a bakterie. Efektivní a zisková výroba stabilních a kvalitních krmiv vyžaduje integrované řešení, které zahrnuje vhodné produkty, účinné dávkování a analytické služby odpovídající konkrétním podmínkám a typu krmiva.

Plísně a trvanlivost
Kontrola výskytu  salmonel

Kontrola výskytu salmonel

Krmiva (jako možný zdroj salmonel) jsou neustále sledována kvůli riziku kontaminace, které přinášejí do řetězce mezi krmivy a potravinami.

Podmínky zpracování při peletování a extruzi jsou klíčové pro inaktivaci salmonel. Tepelné ošetření však krmivo před kontaminací po zpracování nechrání, protože nemá žádný reziduální účinek. Navíc pokles teploty bezprostředně po ochlazení může vést ke kondenzaci, která poskytuje příznivé podmínky pro množení. 

Ke kontaminaci může dojít po zpracování, ve výrobně krmiv nebo během skladování, přepravy a manipulace. Uvedení krmiva kontaminovaného salmonelami na trh má negativní důsledky pro obchodní činnost.

V rámci prevence dávají chovatelé a výrobci přednost spolupráci s certifikovanými dodavateli, kteří se zavázali dodávat  bezpečná krmiva. Celkově je zapotřebí plně integrovaný přístup, který zahrnuje audity zařízení, analytické služby, účinné dávkování ošetřovacího přípravku a pravidelné vyhodnocování.