Zpracovatelé vedlejších potravinářských produktů

Rostoucí světová populace a nedostatek surovin přitahují zvýšenou pozornost k využívání vedlejších produktů jako reálného a výživného zdroje energie. Problémy s uchováváním vedlejších produktů však mohou způsobit, že značné objemy skončí jako odpad na skládkách nebo se použijí k výrobě bioplynu. Metody účinné ochrany vedlejších potravinářských produktů před znehodnocením jsou žádané pro naplnění rostoucí potřeby surovin a finálních krmiv se stabilní nutriční hodnotou.

Konzervace vedlejších potravinářských produktů

Konzervace vedlejších potravinářských produktů

Zachování výživové hodnoty vedlejších potravinářských produktů je zásadní pro udržení složek krmiva. Zabránit znehodnocení vedlejších potravinářských produktů však může být náročné vzhledem k podmínkám příznivým pro množení mikroorganismů.

Čtěte více