Food By-product Preservation Food By-product Preservation

 

 

 

Ochrana vedlejších produktů

Zachování výživové hodnoty vedlejších potravinářských produktů je zásadní pro udržení vhodných složek krmiva. Zabránit znehodnocení vedlejších potravinářských produktů však může být náročné vzhledem k podmínkám příznivým pro množení mikroorganismů. 

Zvýšení informovanosti

Zvýšení informovanosti

Zvýšení informovanosti

Výrobci potravin si stále více uvědomují, že je třeba šetrně využívat naše zdroje, aby byly uspokojeny potřeby rostoucí světové populace. Využívání vedlejších produktů potravinářského průmyslu jako krmiva pro zvířata může vést k udržitelnější produkci živočišných bílkovin a menšímu množství odpadu. V důsledku toho se prevence ztráty cenných živin obsažených ve vedlejších produktech stala důležitou otázkou při zajišťování jejich vhodnosti pro zařazení jako krmiv. 

Důsledky  pro chovatele

Důsledky pro chovatele

Většina vedlejších produktů se tradičně ztrácí na skládkách, při výrobě bioplynu nebo se méně často používají při výrobě krmiv a to spíše na základě sušiny než výživové hodnoty.

Pokud nejsou ošetřeny, dojde během sedmi dnů skladování k mikrobiálnímu šíření, které sníží obsah sušiny až o 30 %.

To ukazuje na obrovský potenciál pro zachování ekonomické hodnoty a zajištění dostupnosti živin pro zvířata zachováním integrity vedlejších potravinářských produktů.