Sow feed and water management Sow feed and water management

Kvalita krmiva a příjem vody

S vodou, jako jedním z nejdůležitějších prvků života, je třeba hospodařit pečlivě i z důvodu zlepšení finančních výsledků.  Management výživy také hraje klíčovou roli při produkci zdravé a reprodukčně efektivní prasnice.  Individuální krmení založené na paritě, kondici a fázi březosti/laktace zajišťuje prasnicím optimální výživu na základě jejich individuálních potřeb.

Problémy při hospodaření s vodou a krmivem

Bezpečnost  krmiva

Bezpečnost krmiva

Kvalita surovin je ovlivněna fyzikálními, chemickými a zejména mikrobiologickými faktory, včetně bakterií, plísní, kvasinek a mykotoxinů. Kontrola úrovně bezpečnosti krmiv vyžaduje integrovaný přístup, zahrnující kontroly v každé části dodavatelského řetězce.

Řízení příjmu krmiva

Řízení příjmu krmiva

Dnešní vysokoproduktivní prasnice jsou náročnější na zásobování živinami. Pro dosažení nejvyššího potenciálu prasnic je nezbytné mít krmivo navržené podle potřeb zvířat a podávané podle adekvátní krmné křivky. Chovatelé, kteří se zaměřují na optimální nastavení krmných křivek, zvýšují dlouhověkost svých vysokoproduktivních prasnic.

Zajišťování kvality vody

Zajišťování kvality vody

Voda je nejdůležitější a zároveň nejvíce opomíjená živina. Vysoce produktivní prasnice, která porodí 14 až 16 selat, vyprodukuje 14 až 15 litrů mléka denně. Pití velkého množství čisté, čerstvé vody během laktace umožňuje prasnicím produkovat dostatečné množství mléka pro velké vrhy. Mikrobiologická kvalita vody má nesmírný vliv na zdraví a užitkovost.

Pro dosažení nejlepších výsledků by měli chovatelé pečlivě sledovat kvalitu vody počínaje zdrojem a pokračovat v jejich sledování v celém systému. Správná hygiena vody by se měla stát nedílnou součástí biosekurity chovu a managementu farmy.

Naše nabídka podpory příjmu krmiva a vody

Program řízení mikrobiálních rizik

Program řízení mikrobiálních rizik

Tento program se zaměřuje na poskytování komplexních a integrovaných systémů pro efektivní postupy při výskytu mykotoxinů.

Čtěte více 

NutriOpt (Sow Model)

NutriOpt (Sow Model)

Vypočítejte efekt jednotlivých stylů krmení prasnic a získejte informace ohledně požadovaných nutričních změn.

Čtěte více

Selko pH

Selko pH

Selko pH účinně snižuje pH vody a tím podporuje lepší stravitelnost krmných složek a udržuje stabilní střevní mikrobiální flóru. Výsledkem jsou zdravá zvířata s optimální užitkovostí.

 

Čtěte více

Vynikající management prasnic je kombinací požadovaných zdravotních postupů, optimalizované výživy a perspektivního programu šlechtění.
Peter Smid – Global Programme Manager Health Feed Additives