Sow performance Sow performance

Úroveň reprodukce a laktace

Efektivita produkce se měří množstvím a kvalitou narozených selat.  Využití živin na podporu březosti, produkci mleziva a mléka je proto zcela zásadní.  Faktory, jako je schopnost příjmu potravy, poruchy trávení, řízení umělé inseminace (AI) a stres (z vysoké teploty), to vše může omezit efektivitu produkce.

Problematika užitkovosti

Tepelný stres v chovu prasnic

Při vysokých teplotách se tělo nadměrně ohřívá, prase však nemá možnost se zbavit tepla pocením a ani až čtyřnásobně vyšší frekvence dýchání mu nedokáže dostatečně pomoci, pokud nemá možnost ochladit povrch těla jinak. Prasnice, zejména pak kojící, proto musí snížit příjem krmiva až o 50 %. Klesá produkce mléka a díky tomu se snižuje přírůstek kojených selat o 20 % i více. Zároveň ztráta kondice se negativně projevuje i na vývoji folikulů a vajíček a tím je ohrožena následná březost, počet i kvalita selat. Prasnice vystavené tepelnému stresu mívají problémy se říjí, hůře se zapouštějí a mortalita embryí se v prvních dvou týdnech březosti zvyšuje až o 30 až 40 %. Mezi 14. až 90. dnem březosti jsou prasnice poměrně odolné, ale tepelný stres v posledních týdnech před porodem může zapříčinit vyšší počet mrtvě rozených selat.

Managment reprodukce

Management reprodukce a výživy

Reprodukční užitkovost je nejlépe podporována kombinací správného řízení chovu a výživy, která je optimalizována a sestavena tak, aby splňovala požadavky různých reprodukčních fází. 

Optimální výživa prasnic je pro produkci kvalitních selat zásadní, protože 50 % života prasat – během březosti a laktace – je přímo ovlivněno prasnicí. Proto se snažíme navrhovat specializovaná řešení založená na rozsáhlém výzkumu, jejichž cílem je poskytnout selatům lepší start do života.

Tělesná kondice a energetická bilance

Tělesná kondice a energetická bilance

Udržování správné energetické rovnováhy v různých fázích produkce zajišťuje optimální tělesnou kondici a užitkovost prasnice. Během březosti by skóre tělesné kondice nemělo být příliš vysoké, zatímco během laktace je třeba ztráty ve skóre kondice omezovat. To může pro chovatele představovat značnou výzvu, protože nutriční nároky jsou během laktace velmi vysoké, zatímco kapacita příjmu krmiva je často omezená.

Produkce  mléka  a mleziva

Produkce mléka a mleziva

Zlepšení genetiky mělo za následek mnohem větší velikost vrhu každé prasnice. Ve skutečnosti mají dnešní hyperproduktivní prasnice tak velké vrhy, že produkce mleziva a mléka nedostačuje požadavkům selat. Tato nerovnováha pak vážně ovlivňuje zdraví selat, protože právě počáteční krmení mlezivem nastartuje jejich imunitní systém. Optimální krmení prasnic a nutriční podpora selat, počínaje nejranějším stádiem, se silně projevuje na zdraví prasnice a poskytuje selatům dobrý start do života.

Naše nabídka na podporu užitkovosti prasnic

Program efektivity produkce prasat

Program efektivity produkce prasat

Program efektivity produkce podporuje zvířata v dosažení nejvyšší možné úrovně užitkovosti a efektivity krmení při zachování odpovídajícího zdravotního stavu.

Čtěte více

NutriOpt (Sow model)

NutriOpt (Sow model)

Vypočítejte účinek krmení prasnic a získejte informace o požadovaných nutričních změnách.

Čtěte více

Komplexní přístup k výživě, managementu a plodnosti je klíčem ke zvýšení užitkovosti prasnic.
Peter Smid – Global Programme Manager Health Feed Additives