Náš přístup: krmiva, zdraví a řízení chovu

Náš inovativní přístup v sobě zahrnuje výživu, zdraví zvířat a management chovu s cílem maximalizovat užitkovost a pomoci našim zákazníkům prosperovat v dnešním rychle se měnícím světě.

Věříme, že nejlepší službou pro naše zákazníky je poskytování vědecky podloženého, komplexního přístupu. Snažíme se rozvíjet vědu v kombinaci s technologií tam, kde je to nejdůležitější. Naše osvědčená řešení začleňujeme do prostředí, abychom pomáhali efektivněji využívat přírodní zdroje.


Zaměřujeme se na výživu, zdraví a řízení chovu, abychom zajistili, že zvířata dosáhnou svého plného genetického potenciálu. Pomůžeme chovatelům najít optimalizované způsoby krmení, ustájení a zacházení se zvířaty, vytvořit zdravé prostředí a předcházet onemocněním - prostřednictvím našeho programu LifeStart, přístupu Healthy Life (zdraví střev a AMR) a našeho odhodlání k udržitelnému chovu. Protože to, čím, kdy a jak jsou zvířata od prvního dne krmena a jak je s nimi zacházeno, ovlivňuje jejich celoživotní zdraví, pohodu a kvalitu produkce. Podpora našich zákazníků v používání udržitelných metod pomůže udržet jejich produkci, a to jak nyní, tak v budoucnu.

Zaměřujeme se na výživu, zdraví zvířat a řízení chovu, abychom zajistili, že zvířata dosáhnou svého plného genetického potenciálu. Pomůžeme chovatelům najít sofistikované způsoby krmení, ustájení a zacházení se zvířaty, vytvořit zdravé prostředí a předcházet nemocem - prostřednictvím našeho programu LifeStart, přístupu Healthy Life (zdraví střev a AMR) a našeho odhodlání k udržitelnému covu. Protože to, čím, kdy a jak jsou zvířata od prvního dne krmena a jak je s nimi zacházeno, ovlivňuje jejich celoživotní zdraví, pohodu a kvalitu produkce. Podpora našich zákazníků v používání udržitelných metod pomůže udržet jejich produkci, a to jak nyní, tak v budoucnu.

Objevte naše značky

Přečtěte si více o naší nabídce.