Discovering products of the future Discovering products of the future

Primární výzkum

Posláním primárního výzkumu (Discovery Unit) společnosti Trouw Nutrition je naplnit portfolium inovací společnosti příležitostmi a převratnými nápady. Tým je k plnění svého poslání dobře vybaven, neboť má dlouholeté společné zkušenosti z nejrůznějších oborů.

Každý člen týmu neustále vyhledává a prověřuje nápady na nové produkty a technologie. Ty vznikají několika způsoby: interně, vyhledáváním v naší síti vědeckých a průmyslových partnerů, a také prostřednictvím skupin NuFrontiers a NuTech. NuFrontiers identifikuje potenciální partnerské začínající společnosti. NuTech, naše skupina základního výzkumu, se zaměřuje na vývoj nových přísad a krmných aditiv a na využití výzkumných platforem v oblasti biotechnologií, fytogenetiky a fyzikální chemie.

Budoucnost společnosti Trouw Nutrition

Zemědělský obor se v dynamickém prostředí rok od roku rychle vyvíjí. Abychom udrželi krok s rychlým tempem změn, musíme být předvídaví, rychlí a inovativní. Oddělení primárního výzkumu provádí tuto změnu tím, že vymýšlí a hledá nové produkty, které podpoří udržitelnou budoucnost. Konečný cíl týmu: úspěšně zavést tyto inovativní produkty prostřednictvím divizí společnosti Nutreco a splnit slib zajištění kvalitních a trvalých dodávek potravin pro výživu rychle rostoucí populace. 

Jako tým jsme inspirováni společným přesvědčením, že ke skutečnému růstu dochází pouze tehdy, když přijmeme výzvu... a přetvoříme ji v neuvěřitelnou příležitost.
Theo van Kempen, Trouw Nutrition Discovery Unit lead

Ostatní týmy:

Poultry Research
Ruminants Research
Swine Research
Ingredient Research
Laboratorní inovace