Ruminants Research Centre Ruminants Research Centre

Výzkum v chovu skotu

Výzkumný tým Trouw Nutrition Ruminants Research se sídlem v Nizozemsku se zaměřuje na podporu výživy mléčného, masného skotu a mladých telat. Výzkumný a vývojový tým Trouw Nutrition Ruminants tvoří vědci s různorodým vzděláním a zkušenostmi. Jejich cílem je spolupracovat na vývoji výzkumných strategií v oblasti přežvýkavců, které řeší současné komplexní ekonomické, sociální a environmentální výzvy v oblasti produkce. Abychom dosáhli našich zásadních cílů, budeme i nadále udržovat úroveň našeho týmu, a to jak interně, tak i prostřednictvím přístupu k externím zdrojům prostřednictvím akademické a průmyslové spolupráce. Naši práci koordinuje specializovaný tým výzkumných a zemědělských techniků, kteří se specializují na receptury krmiv, kontrolu kvality, řízení farem, chov telat, produkci hovězího masa, welfare zvířat a statistiku.

Prodloužení celoživotní užitkovosti telat

Náš tým má jedinečnou motivaci vytvářet změny ve výrobním systému tím, že bude vědecky pracovat podle nejvyšších standardů. Týmy přinášejí odborné znalosti v oblasti vývoje a výživy mladých zvířat, homeostázy živin, zdraví střev a účinnosti živin se zaměřením na energii a mikroživiny.

Potřeby zákazníků v oblasti skotu jsou zejména orientovány na následujícící problematiku: 

  • Zvyšování celoživotní užitkovosti zvířat pomocí zdokonalených technik chovu a efektivity krmení.
  • Zvýšení produktivity a odolnosti.  Cílem je pomoci chovatelům snížit přímé a nepřímé náklady, ale rovněž zlepšit životní podmínky zvířat.
  • Rozvíjet vyšší efektivitu s cílem snížit náklady na chov a zlepšit udržitelnost produkce potravin z přežvýkavců.
Prodloužení celoživotní užitkovosti telat
Propojení vědecké teorie s praktickými poznatky

Propojení vědecké teorie s praktickými poznatky

V rychle se vyvíjejícím systému nabízí pochopení faktorů, které omezují vývoj, zdraví a efektivitu zvířat, příležitosti k vytvoření nových, patentovaných technologií. Propojení vědecké kvality s poznatky praxe nám umožní urychlit současný globální technologický přechod v produkci. 

Nejmodernější chovy

Výzkumné centrum pro výživu přežvýkavců Trouw se skládá ze dvou specializovaných zařízení: "Kempenshof" a výzkum telat a hovězího masa. V obou případech se jedná o dobře vybavené, technologicky vyspělé farmy určené pro pokusy v oblasti výživy a fyziologie výživy.

Dnešní celosvětový systém produkce se stále vyvíjí v éře rychlých technologických změn. Výzkumný tým společnosti Trouw Nutrition pro přežvýkavce je odhodlán pomáhat vést tuto změnu vytvářením nových technologií založených na našem rozsáhlém výzkumu a hlubokém porozumění vývoji zvířat, jejich zdraví a efektivitě produkce.
Javier Martín-Tereso, PhD, Manager Ruminants Research Centre

Ostatní sekce:

Poultry Research
Swine Research
Ingredient Research
Laboratorní inovace