Swine Research Centre Swine Research Centre

Výzkum v chovu prasat

Výzkumné centrum výživy prasat Trouw Nutrition, které se věnuje základnímu a aplikovanému výzkumu prasnic, selat a výkrmových prasat, podporuje vývoj udržitelných a inovativních řešení v oblasti výživy.

Výzkumný a vývojový tým Trouw Nutrition Swine tvoří vědci z celého světa s různorodým vzděláním a zkušenostmi. Každý z nich se specializuje na určitou oblast - fyziologii/biochemii prasnic, výživu selat, zdraví střev a kvantitativní výživu - což nám umožňuje nacházet nová řešení prostřednictvím spolupráce na komplexních výzvách v odvětví. Naši práci koordinuje specializovaný tým výzkumných a zemědělských techniků, kteří se specializují na výrobu krmiv, kontrolu kvality, management prasnic, technologii, welfare zvířat a statistiku.

Výzkumníci v oblasti prasat se zaměřují na inovativní řešení

Náš tým kvalifikovaných vědců, výzkumných techniků a zootechniků se zaměřuje na vývoj a ověřování inovativních konceptů,  které řeší potřeby z řad chovatelů prasat. Výzkumné oblasti pokrývají širokou škálu otázek odvětví včetně výživy (krmiva), managementu (farmy) a zdraví s cílem vyvinout programový přístup k udržitelné produkci prasat.

Základní a aplikované výzkumné studie jsou prováděny s cílem:

  • Vytvoření výživových řešení pro udržitelný zdravý růst zvířat při současném snížení závislosti na antibioticích a terapeutických hladinách stopových minerálů (např. Cu a Zn).
  • Zkoumání podpory výživy prasnic a selat v raném věku prostřednictvím způsobů, jak zvýšit celoživotní užitkovost prasnic.
  • Zvyšování hodnoty ve fázi chovu/výkrmu prostřednictvím zlepšování udržitelné efektivity produkce, dobrých životních podmínek zvířat a kvality masa.
Výzkumníci v oblasti prasat se zaměřují na inovativní řešení
Vývoj udržitelných řešení pro chovatelský svět bez antibiotik 

Vývoj udržitelných řešení pro chovatelský svět bez antibiotik 

Uvědomujeme si, že potřeby našich zákazníků se liší v závislosti na zeměpisné poloze a místních tržních podmínkách. Výrobci po celém světě se však stále častěji potýkají s nedostatkem kvalifikované  pracovní síly, tlakem na užitkovost prasnic po celou dobu jejich života a snahou o zvýšení efektivity. Inovace jsou potřebné k řešení stresu při odstavu a jeho dopadu na přechod z tekutého na suché krmivo. Zaměřujeme se na zlepšení životních podmínek zvířat snížením předčasného úhynu a zlepšením příjmu krmiva, a to vše při současném zvýšení ziskovosti pomocí udržitelných řešení.

Úspěšnost nutričních řešení se již neměří pouze zvýšenou ziskovostí, ale také tím, jak přispívají ke snížení používání antibiotik. Hodnota se měří také podle ukazatelů užitkovosti, jako je vyšší růst, nižší konverze krmiva a úmrtnost a lepší výtěžnost a kvalita masa. V neposlední řadě se producenti snaží také o výživová řešení, která zlepšují kvalitu života díky sníženým nárokům na pracovní sílu.

Navrženo k sledování jednotlivých zvířat

Naše zařízení jsou vybavena citlivými elektronickými krmnými a napájecími stanicemi a navíc kamerovým systémem, který nám umožňuje sledovat chování jednotlivých zvířat při krmení, a to i ve skupinovém ustájení. Kromě toho naše investice do nové jednotky pro výživu a zdraví prasat umožňuje flexibilní návrhy studií, které se zabývají otázkami souvisejícími se zdravím, fyziologií a stravitelností. Čtyři identické jednotky s biologickým zabezpečením simulují podmínky prostředí z celého světa. Parametry užitkovosti se hodnotí ve všech fázích produkce, od březosti prasnic přes produkci selat. Kromě toho s partnery v oblasti  zpracování vyhodnocujeme parametry jatečné výtěžnosti a kvality.

Navrženo k sledování jednotlivých zvířat
Tradiční hodnota výživových řešení pro výrobce se měří lepší ziskovostí. Stále více se však do popředí dostává udržitelnost skrze snížené používání antibiotik a zajištění lepší výživy pro budoucnost.
Greg Page, PhD, Manager Swine Research Centre

Ostatní sekce:

Poultry Research
Ruminants Research
Ingredient Research
Laboratorní inovace