Global Validation Team Global Validation Team

Globální validace

Globální validační tým společnosti Trouw Nutrition je specializovaná skupina vědců z Asie, Evropy, Kanady, USA a Latinské Ameriky, kteří koordinují validaci našich výzkumných iniciativ s externími a nezávislými spolupracovníky.

Vědecky podložené programy s inovacemi

Pro potvrzení účinnosti výživových řešení provádí náš validační tým ročně více než 80 vědeckých studií ve spolupráci s více než 100 předními univerzitami, instituty, opinion leadery a klíčovými zákazníky v příslušných regionech a zemích. Získané výsledky vytvářejí vědecké důkazy, které slouží k dalšímu přezkoumání a zdůvodnění našich inovativních produktů, programů a služeb v místních podmínkách pro:

  • účinnost
  • způsobu účinku
  • klíčová tvrzení
  • nákladovou efektivitu.

Výhody našeho rozsáhlého globálního, lokálního a praktického výzkumu se promítají do poskytování vědecky podložených konceptů a stávajících programů s přidanou hodnotou zákazníkům, kteří se zabývají chovem drůbeže, prasat, přežvýkavců, vodních a společenských zvířat.

Vědecky podložené programy s inovacemi
Globální síť validačních farem

Globální síť validačních farem

Kromě ověření našich inovací tým společnosti Trouw Nutrition rozvíjí celosvětovou síť validačních farem pro všechny druhy zvířat. Komerční farmy jsou identifikovány a přeměněny na praktická výzkumná zařízení. Vynaložili jsme značné investice do přizpůsobení těchto farem a zařízení používaných k provádění špičkových výzkumných zkoušek s vysoce striktními protokoly výzkumu a vývoje a statisticky spolehlivými návrhy. Studie z validačních farem poskytují reálné důkazy o trvalé účinnosti a reálné hodnotové pozici našich inovací. Cílem je překlenout propast mezi vědeckými poznatky a praxí na farmách. Prohlédněte si některé z validačních farem, které najdete zde.

Díky spolupráci s více než 100 předními univerzitami a instituty po celém světě získává validační skupina vědecké důkazy o účinnosti inovací společnosti Trouw Nutrition.
Yanming Han, Manager Global Validation, Trouw Nutrition R&D

Ostatní sekce:

Primární výzkum
Výzkum v oblasti chovu drůbeže
Výzkum v chovu skotu
Výzkum v chovu prasat
Výzkum krmných komponent
Laboratorní inovace