Objevte výzkumná zařízení společnosti Trouw Nutrition po celém světě

Všechna výživová řešení, která společnost Trouw Nutrition uvádí na trh, jsou vědecky podložená, důkladně vyhodnocená a průběžně testovaná, aby zákazníkům pomohla řešit nejnáročnější výzvy současnosti.

V našich vlastních výzkumných zařízeních ročně přivítáme téměř 5 000 návštěvníků a provádíme více než 70 globálních výzkumných a vývojových studií na témata zahrnující nové molekuly, způsoby účinku, vlastnosti složek a metabolismus zvířat. Naše výzkumná zařízení a globální síť ověřovacích farem pokrývají celý svět, což nám poskytuje cenné příležitosti k provádění studií v různých podmínkách prostředí. Všechny výzkumy splňují nejvyšší standardy předpisů o vhodných životních podmínkách zvířat.

Mezi nejvýznamnější výsledky naší nejnovější práce patří:

  • Unikátní elektronická krmná a napájecí místa, které nám umožňují individuálně sledovat chování zvířat při krmení ve skupinových chovech.
  • Výzkum metabolismu, zdraví, fyziologie a stravitelnosti ve speciálně určených zařízeních.
  • Dobře kontrolované komerční validační farmy pro porovnání našich produktů, programů a služeb se standardem regionálního trhu.

Výzkumná a vývojová zařízení

Výzkumné centrum pro prasata, Nizozemí

Výzkumné centrum pro prasata, Nizozemí

Tým mezinárodních vědců a kvalifikovaných manažerů chovu prasat ve Výzkumném centru provádí podrobné výzkumné studie v oblasti výživy zaměřené na zlepšení účinnosti krmiva, výživu a zdraví selat a produkci a zdraví prasnic. Unikátní elektronické krmné a napájecí stanice a kamerový systém umožňují individuálně sledovat chování všech kategorií prasat při krmení, a to i při skupinovém ustájení. Zkoumají se individuální charakteristiky příjmu vody a krmiva. Kromě toho jednotka pro studie týkající se zdraví, fyziologie a stravitelnosti umožňuje výzkumníkům simulovat většinu polních podmínek vyskytujících se na farmách po celém světě.

Čtěte více

Výzkumné centrum pro přežvýkavce, Nizozemí

Výzkumné centrum pro přežvýkavce, Nizozemí

Mezinárodní tým vědců Výzkumného centra pro přežvýkavce zkoumá výživu dojnic, skotu a telat prostřednictvím výzkumu zaměřeného na vývoj inovativních produktů a konceptů a kvantifikaci procesů pro naše výživové modely. Na naší experimentální mléčné farmě se zkoumá příjem krmiva, mléčná užitkovost, fyziologie výživy a zdraví. Druhá farma skupiny slouží ke studiu růstu hovězího dobytka a telat. Zde se provádí pokusy s krmením mlékem, odstavem a růstem, zkoumá se růst, účinnost krmiva a, což je důležité, vývoj a zdraví zvířat. Experimentální možnosti doplňují modely in vitro a in situ. Veškeré naše úsilí směřuje k dalšímu rozvoji ekonomicky a ekologicky udržitelné produkce mléka a hovězího masa.

Čtěte více  o zařízení pro dojený skotČtěte více  o zařízení pro telata a masný skot

Centrum pro výzkum drůbeže, Španělsko

Centrum pro výzkum drůbeže, Španělsko

Tým odborníků Centra pro výzkum drůbeže zkoumá efektivní využití krmiva, produkční výkonnost, zdraví a pohodu drůbeže a králíků v zařízení ve Španělsku. Ve velkém centru jsou umístěni brojleři, rozmnožovací hejna, nosnice a králíci. Speciální jednotka určená pro fyziologické a trávicí studie poskytuje možnost  pro optimalizaci výživy z v různých systémech ustájení. Výzkumná výrobna krmiv na místě dodává veškerá potřebná krmiva a je podporována výzkumnou laboratoří pro veškeré požadované nutriční analýzy.

Čtěte více

Inovační laboratoř, Nizozemí

Inovační laboratoř, Nizozemí

Výzkumníci v inovační laboratoři hodnotí nutriční obsah nově identifikovaných složek, které mohou přispět k udržitelné produkci, zdraví zvířat a kvalitě výrobků. Výzkumný tým také spolupracuje s výzkumnými týmy pro jednotlivé druhy zvířat, aby se rozvíjela synergie a generovaly se nové nápady pro náš inovační proces. Dobře vybavená výzkumná laboratoř Trouw Nutrition je k dispozici všem výzkumným týmům a plánuje se v ní provádět studie Q-PCR, molekulární biologie, mikrobiologie, imunologie a testy in vitro a modely trávení.

Čtěte více

Validační farmy po celém světě

Validační farmy po celém světě

Tým výzkumu a vývoje rozšiřuje svou síť podpory výzkumu o komerční validační farmy na několika místech po celém světě. Každé zařízení, které je určeno k testování a aplikaci vědeckých poznatků do praxe na farmách, reprezentuje určený region a je přizpůsobeno k provádění výzkumných zkoušek. Tento přístup zajišťuje praktickou implementaci, snižuje náklady na pokusy a podporuje místní subjekty Trouw Nutrition.

Čtěte více

Obrázek globální přítomnosti

Zařízení s celosvětovou přítomností