Poultry Research Facility Poultry Research Facility

Výzkumné středisko pro drůbež

Naše zařízení pro výzkum drůbeže ve španělském regionu Castilla-la Macha má jedinečnou polohu v blízkosti hlavního města Madridu a dostatek prostoru pro více než 14 000 kuřat! Zařízení zahrnuje sedm různých typů hal určených pro chov brojlerů, odchov kuřic a nosnic. Vzhledem k rostoucímu významu transparentnosti v živočišné výrobě jsou součástí všech objektů biologicky zabezpečené návštěvnické prostory, které umožňují výhled na provoz.

Experimentální výrobna krmiv přímo na místě

Výzkumné zařízení pro drůbež má vlastní pokusnou výrobnu krmiv, která nám umožňuje vyrábět veškerá krmiva, která používáme přímo na místě. Tatro výhodao umožňuje studovat velké množství různých experimentálních krmiv a ušetřit značné množství emisí CO2 v ekvivalentu dopravy. Všechny pytle s krmivem jsou před převozem do zařízení přesně zváženy a barevně označeny, aby se odlišily jednotlivé způsoby ošetření.

Experimentální výrobna krmiv přímo na místě
Zařízení pro chov nosnic

Zařízení pro chov nosnic

Zařízení pro nosnice pojme více než 1 500 kusů a umožňuje nám intenzivně sledovat zdravotní stav a produkci. Místa jsou speciálně navrženy pro studium koncepce dělené výživy, kdy nosnicím poskytujeme různé složení krmiva ráno a večer, abychom přesněji uspokojili požadavky nosnic na živiny během cyklu tvorby vajec. Jedná se o příklad udržitelné precizní výživy, která vede k lepší produkci nosnic a snížení emisí dusíku a fosforu do životního prostředí. Zařízení pro nosnice nám umožňuje plně kontrolovat prostředí a simulovat různé podmínky na celém světě. Můžeme studovat důležité ukazatele, jako je příjem krmiva a vody, tělesná hmotnost a složení exkrementů, stejně jako kvalitu skořápky a vajec.

Líhně

Líheň nám umožňuje sledovat kuřata hned po vylíhnutí a studovat vliv pohlaví, genetiky, hladovění a okamžité dostupnosti krmiva. Tato studie je součástí projektu LifeStart, který vychází z filozofie, že to, co se děje během prvních dnů života, ovlivňuje celoživotní produkci.

Líhně
Zařízení pro výkrm brojlerů

Zařízení pro výkrm brojlerů

V halách pro chov brojlerů je možné umístit více než 6 000 kuřat, přičemž klima je plně regulovatelné. Jedna ze studií prováděných v těchto zařízeních se týká modelu pro brojlery, který vypočítává náklady na krmivo, výnosy a marži pomocí předpovědi růstu, konverze a jatečné výtěžnosti. V těchto zařízeních bylo také rozsáhle zkoumáno naše portfolio doplňkových látek.

Výzkum s řízenými klimatickými podmínkami možný

 

Naším nejnovějším přírůstkem do výzkumného zařízení pro drůbež, vybudovaným v roce 2020, je nové zařízení pro drůbež s řízeným klimatem a čtyřmi identickými výzkumnými místnostmi, které nám umožňují simulovat podmínky prostředí a vyhodnocovat různá řešení při běžných nebo náročnějších scénářích. O tomto zařízení si můžete přečíst více  zde .

Výzkum s řízenými klimatickými podmínkami možný
Příležitost pro návštěvníky - včetně chovatelů, akademiků a dalších výzkumných pracovníků - navštívit zařízení a pochopit, jak výzkum ovlivňuje naše řešení, přináší novou úroveň transparentnosti pro zúčastněné strany v celém řetězci výroby krmiv.
Ana Isabel Garcia Ruiz – Manager Poultry Research Centre

Související příběhy

Effect of L-glutamic acid N,N-diacetic acid on the availability of dietary zinc in broiler chickens

Poultry
Chelating agents can be used to improve the nutritional availability of trace minerals within the gastrointestinal tract. This study was conducted to determine the effect of a novel chelating agents, L-glutamic acid N,N-diacetic acid (GLDA), a biodegradable alternative to ethylenediaminetetraacetic acid on the nutritional bioavailability of zinc in broilers. Twelve dietary treatments were allocated to 96 pens in a randomized block design. Pens contained 10 Ross 308 male broilers in a factorial design with 6 incremental zinc levels (40, 45, 50, 60, 80, and 120 ppm of total Zn), with and without inclusion of GLDA (0 and 100 ppm) as respective factors. Experimental diets were supplied from day 7 to 21/22 and serum, liver and tibia Zn content were determined in 3 birds per pen. Growth performance and liver characteristics were not affected by dietary treatments, but both supplemental Zn and GLDA enhanced tibia and serum zinc concentration. The positive effect of GLDA was observed at all levels of the dietary Zn addition. The amount of zinc needed to reach 95% of the asymptotic Zn response was determined using nonlinear regression. When GLDA was included in the diet, based on tibia Zn, the same Zn status was achieved with a 19 ppm smaller Zn dose while based on serum Zn this was 27 ppm less Zn. Dietary GLDA reduces supplemental Zn needs to fulfill nutritional demands as defined by tibia Zn and serum Zn response. Considering the positive effect on the nutritional availability of Zn in broilers, GLDA presents an opportunity as biodegradable additive, to reduce Zn supplementation to livestock and thereby reducing Zn excretion into the environment, while fulfilling the nutrition Zn needs of farmed animals.
podle G. M. Boerboom na 04.02.2021
Čtěte více

Efficacy of l-glutamic acid, N,N-diacetic acid to improve the dietary trace mineral bioavailability in broilers

Poultry
Trace minerals are commonly supplemented in the diets of farmed animals in levels exceeding biological requirements, resulting in extensive fecal excretion and environmental losses. Chelation of trace metal supplements with ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) can mitigate the effects of dietary antagonists by preserving the solubility of trace minerals. Lack of EDTA biodegradability, however, is of environmental concern. l-Glutamic acid, N,N-diacetic acid (GLDA) is a readily biodegradable chelating agent that could be used as a suitable alternative to EDTA. The latter was tested in sequential dose–response experiments in broiler chickens. Study 1 compared the effect of EDTA and GLDA in broilers on supplemental zinc availability at three levels of added zinc (5, 10, and 20 ppm) fed alone or in combination with molar amounts of GLDA or EDTA equivalent to chelate the added zinc, including negative (no supplemental zinc) and positive (80 ppm added zinc) control treatments. Study 2 quantified the effect of GLDA on the availability of native trace mineral feed content in a basal diet containing no supplemental minerals and supplemented with three levels of GLDA (54, 108, and 216 ppm). In study 1, serum and tibia Zn clearly responded to the increasing doses of dietary zinc with a significant response to the presence of EDTA and GLDA (P < 0.05). These results are also indicative of the equivalent nutritional properties between GLDA and EDTA. In study 2, zinc levels in serum and tibia were also increased with the addition of GLDA to a basal diet lacking supplemental trace minerals, where serum zinc levels were 60% higher at the 216 ppm inclusion level. Similar to the reported effects of EDTA, these studies demonstrate that dietary GLDA may have enhanced zinc solubility in the gastrointestinal tract and subsequently enhanced availability for absorption, resulting in improved nutritional zinc status in zinc-deficient diets. As such, GLDA can be an effective nutritional tool to reduce supplemental zinc levels in broiler diets, thereby maintaining health and performance while reducing the environmental footprint of food-producing animals.
podle G. M. Boerboom na 04.02.2021
Čtěte více

Organic Acids as Alternatives for Antibiotic Growth Promoters Alter the Intestinal Structure and Microbiota and Improve the Growth Performance in Broilers

Poultry
The present study aimed to investigate the effects of organic acids (OA) as alternatives for antibiotic growth promoters (AGP) on growth performance, intestinal structure, as well as intestinal microbial composition and short-chain fatty acids (SCFAs) profiles in broilers. A total of 336 newly hatched male Arbor Acres broiler chicks were randomly allocated into 3 dietary treatments including the basal diet [negative control (NC)], the basal diet supplemented with 5 mg/kg flavomycin, and the basal diet supplemented with OA feed additives. Each treatment had eight replicates with 14 birds each. The results showed that AGP and OA promoted growth during day 22–42 compared with the NC group (P < 0.05). OA significantly increased the jejunal goblet cell density and ileal villus height on day 42 compared with the NC group (P < 0.05). Meanwhile, OA up-regulated the mRNA expression of jejunal barrier genes (Claudin-3 and ZO-1) relative to the NC group (P < 0.05). Significant changes of microbiota induced by the OA were also found on day 42 (P < 0.05). Several SCFAs-producing bacteria like Ruminococcaceae, Christensenellaceae, and Peptococcaceae affiliated to the order Clostridiales were identified as biomarkers of the OA group. Higher concentrations of SCFAs including formic acid and butyric acid were observed in the cecum of OA group (P < 0.05). Simultaneously, the abundance of family Ruminococcaceae showed highly positive correlations with the body weight and mRNA level of ZO-1 on day 42 (P < 0.05). However, AGP supplementation had the higher mRNA expression of Claudin-2, lower goblet cell density of jejunum, and decreased Firmicutes to Bacteroidetes ratio, suggesting that AGP might have a negative impact on intestinal immune and microbiota homeostasis. In conclusion, the OA improved growth performance, intestinal morphology and barrier function in broilers, which might be attributed to the changes of intestinal microbiota, particularly the enrichment of SCFAs-producing bacteria, providing a more homeostatic and healthy intestinal microecology.
podle Dai D. na 13.01.2021
Čtěte více