Validation farms Validation farms

Ověřování našich výživových řešení na farmách po celém světě

Globální síť ověřovacích farem společnosti Trouw Nutrition překlenuje propast mezi vědeckými poznatky a skutečnými postupy tím, že demonstruje účinnost a životaschopnost nových produktů, programů a služeb v různých klimatických podmínkách a výrobních prostředích. Naše validační farmy se nacházejí po celém světě a jejich počet neustále roste. V roce 2021 budou založeny další validační farmy v Latinské Americe, Kanadě, Španělsku a Nizozemí.

Poskytování reálných odpovědí

Ověřovací farmy jsou dobře kontrolovaná a na datech založená komerční výzkumná zařízení, která nám umožňují prokázat, že naše nové produkty, programy a služby dosahují konzistentních a vynikajících výsledků ve všech částech světa. Jsou vybírány tak, aby co nejlépe odrážely chovy našich zákazníků z hlediska plemene, povětrnostních podmínek, ustájení, managementu a zdravotního stavu, abychom mohli poskytnout praktické odpovědi a řešení.

Poskytování reálných odpovědí
Udržování zákazníků v centru pozornosti

Udržování zákazníků v centru pozornosti

Uvědomujeme si, že zákazníci potřebují reálné důkazy, aby se přesvědčili o účinnosti našich nabídek. Společnost Trouw Nutrition se zavázala poskytovat globální důkazy, které podporují hodnotu našich produktů, programů a služeb. Investovali jsme do dlouhodobého partnerství s regionálními reprezentativními komerčními farmami a provedli jsme všechny potřebné rekonstrukce, abychom je přeměnili na praktická výzkumná zařízení. Úspěch našich vědecky podložených pokusů prováděných na šesti ověřovacích farmách po celém světě vedl k dalšímu rozšíření naší globální sítě a k možnosti výrazně prohloubit naši databázi.

Provádění zkoušek na více místech na ověřovacích farmách prasat v Kanadě

Projekt společnosti Trouw Nutrition Canada zaměřený na validační farmy pro prasata, který byl zahájen na začátku 90. let, zahrnoval partnerství s několika místy zahrnujícími chovné, školící a plemenářské jednotky. Byla vytvořena síť farem od pobřeží k pobřeží, která umožňovala provádět dopadové studie na více místech a porovnávat velký počet stejných ošetření s různými způsoby ustájení, krmivy, zdravotním stavem a genetikou.

Výsledky byly sdíleny s dalšími regiony v Kanadě a síť ověřovacích farem byla dále posílena tím, že se stala součástí naší divize výzkumu a vývoje.

Osvědčená řešení jsou základem způsobu podnikání společnosti Trouw Nutrition a umožňují nám být o krok napřed. 

Provádění zkoušek na více místech na ověřovacích farmách prasat v Kanadě
Systém integrovaných informací nabízí řešení založená přímo na datech

Systém integrovaných informací nabízí řešení založená přímo na datech

Naše digitální platforma Farm Data Integration (FDI) zajišťuje strukturovaný sběr dat podle regionů nebo segmentů zákazníků, aby poskytovala smysluplné výsledky a řešení pro řízení výživy, farem a zdraví zvířat. Plány na vylepšení platformy FDI do budoucna zahrnují připojení dalších softwarových systémů a senzorů napříč hlavními druhy - dojnicemi, prasaty, nosnicemi a brojlery. Díky integraci těchto systémů s validačními balíčky budou pokusy přístupnější díky snadnějšímu sledování a dohledávání zvířat nebo skupin zvířat podle ošetření. Kromě toho budou použity nové techniky, jako je strojové učení, které umožní velmi podrobné předpisy založené na množství shromážděných poznatků o načasování a dávkování aditiv. 

Validační farmy společnosti Trouw Nutrition

Farma prasnic

Farma prasnic

Kanada

Kanadská farma s 600 prasnicemi. Během březosti jsou prasnice ustájeny ve skupinách s individuálními krmnými boxy.

Farma předvýkrmu

Farma předvýkrmu

Kanada

Kanadská farma prasat, kde je ustájeno 2 400 prasat a kde probíhá více než 15letá spolupráce.

Farma výkrmových prasat

Farma výkrmových prasat

Kanada

Kanadská farma s 960 místy pro chov prasat. Je navázána cenná spolupráce se střediskem pro vývoj prasat, která přináší důležité výsledky v oblasti jatečné výtěžnosti.

Farma brojlerových kuřat

Farma brojlerových kuřat

Kanada

Kanadská drůbežárna s 30 000 kusy brojlerů. Na farmě jsou umístěny jednotky po 5 000 kusech, které jsou plně digitalizovány a poskytují zprávy o denních přírůstcích, krmivu a klimatu.

Farma nosnic

Farma nosnic

Kanda

Kanadská farma s 12 400 nosnicemi umístěnými v obohacených klecích a pozorovanými během celého produkčního cyklu.

Farma pro telata a masný skot

Farma pro telata a masný skot

Brazílie

razilská farma s chovem krav a žíru, která nabízí studie plodnosti s možností sledování potomků až do jejich uvedení na trh.

Grower-Finisher Farm

Farma pro výkrm prasat

Španělsko

Typická španělská výkrmová farma se dvěma místnostmi, z nichž každá má 1000 míst. Tato farma je společným projektem společností IngaFood, NANTA, Trouw Nutrition Spain a R&D. 

 

Video

Validační farmy představují účinný způsob, jak propojit vědu s reálnými podmínkami

Existují v různých částech světa a my nyní s nadšením zahajujeme nový projekt v Brazílii. Objevte více informací o nejnovějším přírůstku do naší sítě validačních farem prostřednictvím tohoto videa, které nám poskytli naši brazilští kolegové!

Naše validační farmy zákazníkům dokazují, že naše produkty fungují bez problémů a efektivně v podmínkách, s nimiž se denně setkávají. Jsme hrdí na to, že můžeme chovatelům nabídnout tato řešení - vědecky podložená, podložená daty a hlavně ověřená v praxi.
Sanne van Beers – Coordinator Global R&D Validation, Trouw Nutrition

Často kladené otázky

Jaká jsou kritéria pro validaci farmy?

Klíčem k úspěchu je najít farmu, která nejlépe reprezentuje trh a v jejímž čele stojí managament otevřený možnostem našeho výzkumu.

Jak se vám daří provádět správně navržené studie na tradičních farmách?

Používáme nejmodernější krmné systémy a napájecí linky, které poskytují přesné hlášení o příjmu a také možnost náhodného výběru různých množství krmiva a vody na farmě.

Jaká je vaše základní linie pro testování ?

Vždy se ujišťujeme, že výsledky, které získáme při použití našich řešení na jedné validační farmě, budou stejné i při použití na sousední farmě.