Bezpečnost a kvalita krmiva

Bezpečné potraviny začínají bezpečným krmivem. Udržení vysoké kvality a výživové hodnoty v celém řetězci od krmiva k potravině je zásadní pro podporu optimální užitkovosti zvířat a prevenci rizik pro lidské zdraví.

Vzhledem k tomu, že světová populace stále roste, což zvyšuje poptávku po živočišných bílkovinách, zaměřujeme se stále více na výrobu vysoce kvalitních krmiv s omezenými zdroji.

Společnost Trouw Nutrition podporuje výrobce surovin, obchodníky, výrobny krmiv, integrátory a chovatele při dosahování nejvyšší možné úrovně bezpečnosti a kvality krmiv tím, že: předchází nutričním ztrátám v surovinách, podporuje maximální efektivitu výroby krmiv a využívá vedlejší potravinářské produkty jako cenné krmné složky.