Udržitelné precizní zemědělství

S rostoucí složitostí a konkurenceschopností potravinářského průmyslu se výrobci potýkají se stále složitějšími provozními problémy. Potřebují řídit zdroje, zdraví a pohodu zvířat a snižovat ekologickou stopu a kvalitu produkce, a to vše při optimalizaci užitkovosti zvířat a vytváření příjmu. Samotné náklady na krmiva již tvoří až 70 % celkových nákladů hospodářských zvířat. Každé rozhodnutí, které chovatel učiní, ovlivňuje produkci podniku, takže se musí řídit více než jen intuicí.

Společnost Trouw Nutrition podporuje zemědělce při zavádění udržitelného přesného zemědělství prostřednictvím řešení, která kombinují přesnou výživu, technologie a naše odborné znalosti v oblasti zemědělství a výživy zvířat.

Dojnice

Pro chovatele dojnic není nic důležitějšího než zajistit zvířatům optimální výživu. Díky řešením NutriOpt poskytuje společnost Trouw Nutrition cenná data a využitelné poznatky pro splnění výživových cílů. Poskytujeme zásadní informace, které pomáhají přijímat správná manažerská rozhodnutí a sestavovat nejlepší krmné dávky pro jejich dojnice.

Naše nabídka 

Dojnice
Masný skot

Masný skot

Prosperující provoz masného skotu vyžaduje vývoj výživových strategií pro maximální růst bez ohrožení zdraví zvířat. Společnost Trouw Nutrition poskytuje chovatelům skotu základní údaje pro optimalizaci výživy, aby splnili své cíle v oblasti produkce vysoce kvalitního masa. Poskytujeme podrobné a přesné informace o výživě, které pomáhají chovatelům hovězího dobytka přijímat informovaná rozhodnutí.

Naše nabídka 

Nosnice

Úspěšný chov nosnic je definován nejvyšší úrovní produkce a efektivity. Díky řešením NutriOpt umožňuje společnost Trouw Nutrition výrobcům zavést správnou strategii a postup pro dosažení jejich cílů. Chovatelům poskytujeme základní informace o kvalitě surovin, které jim pomáhají sledovat a optimalizovat nutriční kvalitu krmiv v každé fázi produkce nosnic.

Naše nabídka

Nosnice
Brojleři

Brojleři

Pro výrobce brojlerů je pro zajištění ziskového podnikání zásadní zaměřit se na výživu zvířat. Společnost Trouw Nutrition poskytuje výrobcům v rámci precizního zemědělství NutriOpt základní služby, včetně nutričního modelování, které umožňují lépe předvídat, jak mohou určité krmné složky optimalizovat užitkovost a zároveň snížit náklady na krmivo. Poskytujeme širokou škálu řešení, která pomáhají výrobcům drůbeže přijímat informovaná rozhodnutí, jež zvyšují ziskovost podniku a zlepšují užitkovost ptáků.

Naše nabídka 

Prasata

Chov prasat vyžaduje dvojí zaměření na snižování vstupních nákladů a zároveň na zvyšování užitkovosti. Společnost Trouw Nutrition poskytuje chovatelům prasat díky řešením pro přesné zemědělství NutriOpt základní informace, které jim pomohou tyto výzvy řešit. Poskytujeme podrobná data, znalostní poznatky a aplikace, které pomáhají chovatelům prasat přijímat informovaná rozhodnutí.

Naše nabídka

Prasata