O nás

Naše hodnoty

Abychom naplnili naše společné poslání Feeding the Future, řídíme se jasně definovanými základními hodnotami: trust (důvěra), curiosity (zvídavost), integrity (začlenění), passion (nadšení), inclusivity (čestnost).

Hodnoty