Quality Feeds Value Quality Feeds Value

Hodnota kvality

Každý den poskytujeme nejvyšší úroveň kvality a hodnoty prostřednictvím programu Nutrace, který zajišťuje bezpečnost krmiv a potravin. Přísné standardy Nutrace se vztahují na produkty a služby společnosti Trouw Nutrition, a to od původních surovin přes výrobu až po dodávku. Chráníme integritu našich značek i našich zákazníků tím, že zajišťujeme kvalitu výrobků.

Související témata

Certifikovaná kvalita a bezpečnost krmiv

Certifikovaná kvalita a bezpečnost krmiv

Složení a výroba vysoce kvalitních krmiv je zaručena naším programem Nutrace a ve výrobnách Trouw Nutrition jsou navíc zavedeny místní a mezinárodní certifikace a systémy. Náš program Nutrace je posuzován a auditován divizí Trouw Nutrition a mateřskou společností Nutreco, dále místní a mezinárodní limity jsou rovněž pravidelně kontrolovány a auditovány třetími subjekty a také našimi zákazníky.

Hodnocení a řízení dodavatelů surovin

Hodnocení a řízení dodavatelů surovin

Společné standardy pro hodnocení a řízení složek a dodavatelů zaručují, že se k výrobě krmiv pro zvířata používají zdravé, bezpečné suroviny. Společnosti Trouw Nutrition používají pouze schválené krmné suroviny a dodavatele se známým původem. Noví dodavatelé musí být posouzeni a schváleni, aby mohli být považováni za oficiální dodavatele společnosti Trouw Nutrition.

Sledování a kontrola

Sledování a kontrola

Harmonizovaný, podrobný a komplexní globální monitorovací program společnosti Trouw Nutrition identifikuje nežádoucí látky od surovin až po hotová krmiva. V rámci společnosti Trouw Nutrition je zaveden standardizovaný interní systém rychlého varování a následných opatření a postup externího oznamování. Včasná komunikace se zákazníky a úřady je v případě problému klíčová a zabraňuje opakování nebo výskytu podobných problémů jinde.

Sledování a dohledávání

Sledování a dohledávání

Elektronické sledování a dohledávání zajišťuje efektivní výměnu informací mezi společností Trouw Nutrition, jejími dodavateli a zákazníky. Systém elektronicky sleduje šarže krmiv až k jejich surovinám a poskytuje přesné a dostupné záznamy o všech složkách, výrobních procesech a dodávkách. Komplexní informace v rámci výrobního a dodavatelského řetězce zajišťují dodržování zákonných požadavků, což je nedílnou součástí účinného programu případného stahování z trhu.

Správa rizik

Náš program řízení rizik je navržen tak, aby poskytoval opatření pro rychlé a profesionální řešení mimořádných událostí. Pokyny pro řízení problémů, krizí a rizik a důkladné plánování kontinuity provozu podporují správné rozhodování pro co nejlepší zvládnutí nežádoucích situací.

Související stránky

Naše organizace
Naše organizace - co nás pohání
Právní informace