Vision, Mission and Values Vision, Mission and Values

Naše organizace - co nás motivuje

Ve společnosti Trouw Nutrition se snažíme podporovat naše zákazníky i společnosti. Spoluprací s námi můžete pomoci urychlit přechod na skutečně udržitelný potravinový systém a vytvořit lepší budoucnost, ve kterou všichni doufáme, od planety až po talíř. Níže se dozvíte více o tom, co děláme, prostřednictvím naší vize, poslání a hodnot.

Náš cíl

Náš cíl

Naším cílem je "Feeding the future" (Nakrmit budoucnost). Inspiruje nás každý den a dává naší činnosti smysl a naléhavost. Středobodem je skutečnost, že celosvětová populace rychle roste. Do roku 2050 bude na Zemi žít téměř 10 miliard lidí - a my budeme muset vyprodukovat o 70 % více potravin, abychom je nasytili, aniž bychom vyčerpali planetu. K tomu je třeba připočíst rostoucí počet jejich čtyřnohých přátel, které je také třeba nakrmit. To je obrovská výzva, kterou sdílíme v celém řetězci výroby krmiv a potravin, a my jsme odhodláni se na ní podílet.

Společně s naší mateřskou společností Nutreco a sesterskou divizí Skretting věříme, že dokážeme prosadit transformaci našeho odvětví. Můžeme spolupracovat s producenty mléka, vajec a masa k systému oběhového zemědělství, který udržitelněji využívá půdu a zdroje - pomáhá tak nasytit rostoucí populaci a zároveň buduje důvěru mezi lidmi v našich zemědělských komunitách a městech. Díky přítomnosti ve všech fázích řetězce - včetně operací zaměřených na výživu zvířat, udržitelnou živočišnou výrobu, zpracování a distribuci - přinášíme do této výzvy jedinečné poznatky a spolehlivé zkušenosti.

Naše vize

Věříme, že síla výživy a správného hospodaření může změnit naše odvětví - a dokonce i naši planetu. Proto se snažíme změnit způsob, jakým dnes funguje řetězec mezi krmivy a potravinami, abychom vytvořili lepší budoucnost.

Naše vize

Udržujte si aktuální informace

Sledujte nás na LinkedIn a získejte nejnovější zprávy a informace.

Kontaktní informace

Novinky & události

Podívejte se na naše nejnovější články a nadcházející akce.
Novinky

Související stránky

Trvalá udržitelnost
Plán udržitelnosti do roku 2025